Zpět

Obarvení tabulky

Obarvení tabulky (lineární)

Dialog

Zpracovávaný objekt

Jakákoliv pivotní tabulka.

Předpoklady použití
 • Před spuštěním skriptu je třeba označit zvolenou tabulku ve výstupovém okně. Označena může být vždy pouze jedna tabulka.
Ovládání a funkce skriptu
 • Skript obarví požadovanou tabulku nebo její část dle nastavení v úvodním dialogu. Počáteční nastavení dialogu vychází z vlastností tabulky (počet řádků a sloupců, parametry při užití vlastního rozsahu (min, max, mez) apod.).  
 • Ve všech případech užívá skript lineární škálu barvení (intenzita barvy lineárně roste/klesá v závislosti na obarvovaných hodnotách). Barvení přitom může být založeno na jednom nebo dvou barevných odstínech. Při užití jednoho odstínu roste intenzita barvy od minima (bílá barva) až po maximum (zvolená barva). Při užití dvou odstínů odpovídá minimu první zvolená barva, maximu druhá zvolená barva a středu této úsečky (případně jinak definované mezi) bílá barva. V intervalu mezi minimem a středem (mezí) lineárně klesá intenzita první barvy, mezi středem (mezí) a maximem lineárně roste intenzita druhé barvy.
Nastavení dialogu:
Rozsah obarvované oblasti
Oblast tabulky, na kterou se skript aplikuje (řádky, sloupce). Z obarvování lze například vynechat souhrnné údaje.
Kritérium obarvení
Nastavení minima a maxima pro barvení podle významu dat v tabulce: 
 • Dle hodnot v tabulce: barvení na základě minima a maxima dané oblasti tabulky, mez odpovídá středu mezi minimem a maximem,
 • Korelace: minimum=-1, mez=0, maximum=1,
 • Procenta: minimum=0%, mez=50%, maximum=100%,
 • Vlastní rozsah: z dat se načítá minimum, maximum a dopočítá se mez jako střed mezi nimi, lze však ručně upravit.

Oblast tabulky

Způsob barvení (volba je k dispozici pouze pro kritérium Dle hodnot v tabulce):

 • Celá tabulka,
 • Řádky: každý řádek se barví samostatně,
 • Sloupce: každý sloupec se barví samostatně.
Barevná škála
Nastavení barev a počtu barevných odstínů (jeden nebo dva):
 • Automaticky: od minima do dané meze se lineárně snižuje intenzita modré barvy od RGB=(90,90,255) až do bílé, od dané meze do maxima lineárně roste intenzita červené barvy od bílé až do RGB=(255,90,90),
 • Vlastní škála: stejné jako předcházející, barvy odpovídající minimu a maximu lze nastavit uživatelem,
 • Pouze jedna barva: intenzita barvy lineárně roste od minima (bílá barva) až do maxima (RGB=(255,90,90) nebo uživatelem zadaná barva.)
Absolutní hodnoty
 • Při zaškrtnutí políčka probíhá barvení na základě absolutních hodnot čísel v tabulce. Pro kritérium Korelace je při užití absolutních hodnot k dispozici jako barevná škála pouze jedna barva.

Diagonála
 • Možnost vynechat diagonálu a nebarvit nad diagonálou. Vhodné především pro čtvercové tabulky (například korelační matice).

Prázdná pole
 • Při zaškrtnutí políčka jsou prázdná pole považována za nuly (pokud není označeno, prázdná pole se nebarví). Vhodné například při barvení kontingenční tabulky, kde prázdná pole vyjadřují kombinace řádků a sloupců, které se v datech nevyskytují. Volba není k dispozici pro kritérium Korelace.

Ukázka výstupu

1. Korelační matice

 • Korelační matici vytvoříme pomocí nabídky Analyze, Correlate, Bivariate.
 • Tabulku nejprve přepivotujeme tak, aby horní vrstva obsahovala pouze hodnoty Pearsonův korelační koeficient, ostatní statistiky přesuneme do vrstev.  
 • V dialogu skriptu nastavíme v části Kritérium obarvení volbu Korelace a zaškrtneme políčka Nebarvit nad diagonálou a Vynechat diagonálu.

Obr. 1 Tabulka před spuštěním skriptu

 

Obr. 2 Tabulka upravená skriptem

 

2. Kontingenční tabulka s řádkovými procenty

 • Kontingenční tabulku s řádkovými procenty vytvoříme pomocí nabídky Analyze, Descriptive Statistics, Crosstabs. V hlavním dialogovém okně definujeme řádkovou a sloupcovou proměnnou a pomocí tlačítka Cells zadáme v části Percentages, Row. V části Counts zrušíme volbu Observed.
 • Skriptem obarvíme pouze vnitřní část tabulky bez souhrnného řádku a sloupce. Prázdná buňka ve druhém řádku a druhém sloupci vyjadřuje, že se taková kombinace kategorií v datech nevyskytuje, budeme ji tedy považovat za nulu. Vzhledem k tomu, že se jedná o řádková procenta, zajímá nás srovnání hodnot vždy pouze v rámci jednoho sloupce. V dialogovém okně skriptu tedy nastavíme rozsah řádků 1-4, rozsah sloupců 1-7, v části Oblast tabulky označíme Sloupce a zaškrtneme políčko Prázdná pole považovat za nuly.

Obr. 3 Tabulka před spuštěním skriptu

 

Obr. 4 Tabulka upravená skriptem

Reference

Eircom

Eircom získává lepší vhled do postojů svých zákazníků

Podrobná case study
Conforama

Přechod od blind marketingu k přesně cílenému marketingu v retailu

Podrobná case study