Zpět

Míry variability pro kategorizované proměnné

Dialog

Zpracovávaný objekt

Jedna nebo více tabulek četností vytvořených procedurou Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies.

Předpoklady použití

Tabulka/y nesmí být před použitím skriptu upravována/y.

Ovládání a funkce skriptu

Ke každé zpracovávané tabulce četností vytvoří skript novou tabulku obsahující požadované míry variability.

Skript se ovládá pomocí dialogu, v jehož horní části si uživatel vybere, zda chce vypočítat míry variability k tabulkám četností, které jsou označené (kolem tabulky je zobrazen rámeček) nebo zda chce zpracovat veškeré tabulky četností v aktivním výstupovém okně – v tomto případě není potřeba tabulky označovat.

V dolní části dialogu si uživatel vybere z nabízených měr variability. K dispozici jsou tyto míry: variační poměr, nominální variance, normovaná nominální variance, ordinální variance a normovaná ordinální variance. Definice těchto měr lze najít v knize Řehák J., Řeháková B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii, Academie Praha 1986.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Západočeská univerzita v Plzni

Testování pomocí Remark Office OMR na Západočeské univerzitě v Plzni

Podrobná case study
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Data mining v daňové správě Slovenské republiky

Podrobná case study