Zpět

Míry variability pro kategorizované proměnné

Dialog

Zpracovávaný objekt

Jedna nebo více tabulek četností vytvořených procedurou Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies.

Předpoklady použití

Tabulka/y nesmí být před použitím skriptu upravována/y.

Ovládání a funkce skriptu

Ke každé zpracovávané tabulce četností vytvoří skript novou tabulku obsahující požadované míry variability.

Skript se ovládá pomocí dialogu, v jehož horní části si uživatel vybere, zda chce vypočítat míry variability k tabulkám četností, které jsou označené (kolem tabulky je zobrazen rámeček) nebo zda chce zpracovat veškeré tabulky četností v aktivním výstupovém okně – v tomto případě není potřeba tabulky označovat.

V dolní části dialogu si uživatel vybere z nabízených měr variability. K dispozici jsou tyto míry: variační poměr, nominální variance, normovaná nominální variance, ordinální variance a normovaná ordinální variance. Definice těchto měr lze najít v knize Řehák J., Řeháková B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii, Academie Praha 1986.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Scio

Hodnocení preferencí zákazníků pro efektivní uvedení produktu na trh

Podrobná case study
Škoda auto

Zvýšení prodejů a posílení značky Škoda v Evropě

Podrobná case study