Zpět

Intervaly spolehlivosti pro průměry

Dialog

 

Zpracovávaný objekt

Tabulka popisných statistik vytvořená procedurou Analyze -> Descriptive Statistics -> Descriptives.

Předpoklady použití

  • Tabulka nesmí být před použitím skriptu upravována.
  • Tabulka musí být jedinou označenou tabulkou ve výstupním okně (jednoduchý rámeček spolu s červenou šipkou vlevo).

Ovládání a funkce skriptu

Skript doplní do tabulky 95% nebo 99% intervaly spolehlivosti pro průměry. Výpočet intervalů spolehlivosti je založen na asymptotické metodě, která předpokládá, že počet pozorování je větší než 30.

Ukázka výstupu

 

Tabulka před použitím skriptu

 

Tabulka po použití skriptu

Reference

Augur Consulting

Důležitým předpokladem hodnotného výzkumu jsou kvalitní analýzy

Podrobná case study
Virgin Mobile

Virgin Mobile vyzvání nové generaci marketingu s pomocí SPSS

Podrobná case study