Zpět

Intervaly spolehlivosti pro četnosti

Zpracovávaný objekt

Tabulka četností vytvořená procedurou Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies.

Předpoklady použití

  • Tabulka nesmí být před použitím skriptu upravována.
  • Tabulka musí být jedinou označenou tabulkou ve výstupním okně (jednoduchý rámeček spolu s červenou šipkou vlevo).

Ovládání a funkce skriptu

Skript okopíruje označenou tabulku a doplní do ní 95% intervaly spolehlivosti pro procenta, pro procenta z platných hodnot a pro kumulativní procenta. Výpočet intervalů spolehlivosti je založen na asymptotické metodě, která předpokládá, že počet pozorování je větší než 30 a v každé kategorii se vyskytuje alespoň 5 případů.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study