Zpět

Intervaly spolehlivosti pro četnosti

Zpracovávaný objekt

Tabulka četností vytvořená procedurou Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies.

Předpoklady použití

  • Tabulka nesmí být před použitím skriptu upravována.
  • Tabulka musí být jedinou označenou tabulkou ve výstupním okně (jednoduchý rámeček spolu s červenou šipkou vlevo).

Ovládání a funkce skriptu

Skript okopíruje označenou tabulku a doplní do ní 95% intervaly spolehlivosti pro procenta, pro procenta z platných hodnot a pro kumulativní procenta. Výpočet intervalů spolehlivosti je založen na asymptotické metodě, která předpokládá, že počet pozorování je větší než 30 a v každé kategorii se vyskytuje alespoň 5 případů.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Scio

Hodnocení preferencí zákazníků pro efektivní uvedení produktu na trh

Podrobná case study
Mindshare

Efektivní marketing se společností Mindshare

Podrobná case study