Zpět

Dvouvýběrový t-test

Dialog

Zpracovávaný objekt

Tabulka vytvořená procedurouAnalyze → Compare Means → Indepedent-Samples T Test.

Předpoklady použití

 • Tabulka nesmí být před použitím skriptu upravována.
 • Tabulka musí být jedinou označenou tabulkou ve výstupním okně (jednoduchý rámeček spolu s červenou šipkou vlevo).

Ovládání a funkce skriptu

Skript slouží ke zjednodušení tabulky Studentova T-testu pro dva nezávislé výběry. Podle zadaného kriteria vybere do nové tabulky pouze relevantní řádky na základě výsledku Levenova testu shody rozptylů ve skupinách. Kriteriem je hladina významnosti Levenova F-testu, kterou si uživatel volí.

Všechny funkce skriptu uživatel ovládá úvodním dialogem, který se zobrazí při spuštění skriptu. Zde je možno vybrat z nabízených funkcí.

 • Přeložit tabulku
  Popis v tabulce budou přeložené do češtiny.
 • Označit signifikance znaménkem
  Na základě signifikance se zobrazí znaménkové schéma – znak o, pokud je signifikance větší než 0.05, jinak +, ++, +++, resp. -, –, ---, dle znaménka rozdílu průměrů. Počet znamének přibývá se snižující se hodnotou signifikance, a to při překročení mezních hodnot 0.05, 0.01 a 0.001.
 • Podbarvit signifikantní rozdíly
  Je-li signifikance menší než 0.05, příslušná hodnota se podbarví. Pro signifikance kladných rozdílů se použije červená barva, pro signifikance záporných rozdílů zas modrá. Sytost barvy se postupně zvyšuje se snižující se hodnotou signifikance.
 • Třídit podle rozdílu průměrů
  Řádky tabulky se seřadí dle rozdílů průměrů vzestupně nebo sestupně.
 • Vypnout vědeckou notaci
  Hodnoty se zobrazí standardním způsobem bez použití vědecké notace.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Využitie IBM SPSS pri výskumoch práce, sociálnych vecí a rodiny

Podrobná case study