Zpět

Diagnostické testy

Dialog

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklady použití

 • instalace dialogu (viz níže)
 • zadání jedné závislé číselné proměnné a jedné nebo více nezávislých číselných proměnných
  • volba alespoň jednoho diagnostického testu (výchozí nastavení je RESET test) a volitelně výběr       standardních chyb

Ovládání a funkce skriptu

Diagnostické testy se používají na otestování splnění předpokladů lineárního regresního modelu a správné specifikace vytvořeného modelu.

Procedura Diagnostické testy umožňuje spočítat tyto diagnostické testy:

 1. RESET test: testuje nulovou hypotézu správné specifikace modelu.
 2. Whiteův test heteroskedasti­city: testuje nulovou hypotézu homoskedasticity reziduí.
 3. Breusch-Godfreyho test korelovanosti reziduí: testuje nulovou hypotézu nekorelovanosti reziduí.
 4. Jarque-Berův test normality: testuje nulovou hypotézu normality reziduí.

a vypočítat standardní chyby:

 1. Whiteovy standardní chyby: v případě, že jsou náhodní složky nekorelované, ale nemají konstantní rozptyl, nejsou standardní chyby počítané metodou nejmenších čtverců korektní. Odhady regresních koeficientů jsou nadále nevychýlené a korektní. Řešením je využití Whiteových standardních chyb.
 2. Newey-Westovy standardní chyby: v případě, že jsou náhodné složky korelované, nejsou standardní chyby počítané metodou nejmenších čtverců korektní. Odhady regresních koeficientů jsou nadále nevychýlené a korektní. Řešením je v tomto případě použití Newey-Westových standardních chyb.

Výstupem procedury jsou tabulky s výsledky. Uživatelem definované a systémové vynechané hodnoty jsou z analýzy vyloučeny.

Skript je ovládán dialogem, který se po své instalaci nachází v menu Custom – Diagnostické testy.

Do pole Závislá proměnná je nutné zadat jednu závislou číselnou proměnnou a do poleNezávislé proměnné jednu nebo více nezávislých číselných proměnných. V části Diagnostické testy je potřeba zvolit alespoň jeden diagnostický test. V části Standardní chyby je možné vybrat výpočet standardních chyb. Podrobnější nápověda je k dispozici prostřednictvím tlačítka Help.

Návod na instalaci

Skript pro diagnostické testy je dodáván ve formě instalačního balíčku ACREA_DIAGNOS­TICKE_TESTY.spe. Při instalaci je nutné mít oprávnění k zápisu do instalační složky IBM SPSS Statistics (do verze 21).

Postup zprovoznění procedury:

 1. instalace Python Essentials, které jsou k dispozici na stránkách SPSS Developer Central (www.ibm.com/spss/devcentral), od verze 22 jsou součástí instalace IBM SPSS Statistics),
 2. spuštění IBM SPSS Statistics,
 3. instalace balíčku ACREA_DIAGNOS­TICKE_TESTY.spe pomocí nabídky Extensions – Install Local Extension Bundle,
 4. zavření a opětovné spuštění IBM SPSS Statistics – dialog procedury se objeví v nabídce Custom – Diagnostické testy.

Reference

Virgin Mobile

Virgin Mobile vyzvání nové generaci marketingu s pomocí SPSS

Podrobná case study