Programování skriptů a uživatelských procedur

Software IBM SPSS Statistics nabízí širokou škálu procedur určených k úpravě a analýze dat. Jestliže obsažené procedury nepokryjí všechny Vaše požadavky, odborníci z analytického oddělení ACREA Vám pomohou rozšířit software podle Vašich potřeb vytvořením skriptů nebo pomocí dialogových oken a syntaxových příkazů (uživatelská procedura).

Skripty jsou krátké programy napsané v programovacím jazyce Python. Umožňují rozšířit seznam statistických procedur, úpravu dat a korekci výstupů. Používají se ve velké míře pro úpravu pivotních tabulek ve výstupním okně IBM SPSS Statistics. K efektivnímu využití skriptů nemusí uživatel umět program Python ovládat, spustí je jedním tlačítkem nebo pomocí dialogových oken a syntaxových příkazů, které dělají rozšíření nerozlišitelným od nativních procedur.  

Na stránkách je zpřístupněno několik skriptů vytvořených týmem ACREA, které můžete využít.

Seznam skriptů skriptů a uživatelských procedur

http://kurzystatistiky.cz/skripty/

Zavedení a spuštění skriptu:

 1. nainstalujte software IBM SPSS Statistics z instalačního DVD,
 2. nainstalujte programovací jazyk Python s integračním pluginem podle uvedeného návodu (ke stažení také v klientské zóně),
 3. soubor Skripty_acrea.zip uložte na disk a rozzipujte,
 4. ve výstupním okně IBM SPSS Statistics označte objekt se kterým má skript pracovat,
 5. z menu Utilites zvolte položku Run Script,
 6. specifikujte soubor, který chcete spustit, výběr potvrďte tlačítkem Run.

ZAVEDENÍ A SPUŠTĚNÍ PROCEDURY:

 1. nainstalujte software IBM SPSS Statistics z instalačního DVD,
 2. instalace Python Essentials, které jsou k dispozici na stránkách SPSS Developer Central (https://www.ibm.com/developerworks/spssdevcentral, od verze IBM SPSS Statistics 22 jsou součástí instalace),
 3. spuštění IBM SPSS Statistics,
 4. instalace balíčku s příponou .spe pomocí nabídky:
  1. Verze 24 a 25: Extensions - Install Local Extension Bundle ...,
  2. Verze 22 a 23: Utilities - Extension Bundles - Install Local Extension Bundle ...,
  3. Verze 21: Utilities - Extension Bundles - Install Extension Bundle ...,
 5. zavření a znovuotevření IBM SPSS Statistics - dialog procedury se objeví v nabídce, kde byla procedura nadefinovaná (nejčastěji Custom).

Poskytované služby:

 • modifikace existujících skriptů,
 • příprava nových skriptů dle požadavků zákazníka.

Co potřebujeme vědět:

 • popis řešené úlohy,
 • popis dat, resp. ukázkový datový soubor, na který chcete proceduru aplikovat,
 • přesnou specifikaci požadovaného výstupu.

Chybí Vám v IBM SPSS Statistics konkrétní procedura nebo její část? Kontaktujte nás.