Predikce kriminality

Využijte data jako zbraň proti kriminalitě. Chraňte sebe, a i ostatní před budoucími možnými hrozbami.

Jakákoliv kriminální činnost je z legislativního hlediska nezákonná a může mít mnoho podob. Odhalte ji za pomocí dat v samotném počátku nebo s včasnou prevencí zamezte jejímu vzniku. I to lze se správnými daty můžeme ovlivnit.

Například klasické dataminingové úlohy nacházejí své využití ve státní sféře při odhalování případů praní špinavých peněz, predikce kriminality v určitém místě a čase, při zneužití identifikačních údajů atd. Tyto úlohy mají společného jmenovatele v nutnosti náročného prohledávání rozsáhlých elektronických dat, v optimálním modelování komplexních interakcí a asociacích při hledání většinou netriviálních vzorů chování. Často se řeší úlohy profilace, detekce anomálií a asociace.

Prevence kriminality spočívá v pochopení aktuálního stavu a analýze historických dat. Na základě této znalosti se pak snažíme například predikovat čas a místo další trestné činnosti, případně podezřelé osoby. Může se jednat o predikci zvýšeného rizika krádeží či násilných trestných činů. Lze je možné predikovat i terorismu, což je vůbec nejtěžší úloha. Na základě této predikce se může například posílit policejní ostraha v daném místě a čase.
Potenciálních datových zdrojů je relativně hodně, problémem je jejich aktuálnost, dostupnost, konzistence, datový formát a obrovské množství. Může se jednat o transakční data telefonických hovorů, bankovních operací, webových logů, ale i vyšetřovacích spisů a jiných datových zdrojů.

Mějte migraci dat ve svých rukou a buďte včas na správném místě.

Co vám to přinese?

Bude moci předvídat zkoumané jevy v čase i místě.
Můžete optimálně alokovat vyšetřovatele, policejní složky i prostředky v závislosti na čase, místě nebo zkušenostech.
Budete schopni automatizovat celý proces detekce anomálií od extrakce a dat, po aplikaci modelů a vytvoření reportů.
Budete schopni včas detekovat sériové trestné činy a přiřadit k nim správné vyšetřující.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.