fbpx

Predikce kriminality

Chcete najít společné rysy kriminálního jednání?
Hledáte optimální způsob alokace lidí a peněz?
Rádi byste predikovali budoucí možné hrozby?

Rádi vám se vším pomůžeme

Kriminální činnost, tedy činnost z legislativního hlediska nezákonná, může mít mnoho podob. Snižování kriminality pomocí dat znamená buď pomoc s odhalením již realizované kriminální činnosti, nebo pomoc s včasnou prevencí.

Klasické dataminingové úlohy nacházejí své využití ve státní sféře při odhalování případů praní špinavých peněz, predikci kriminality v určitém místě a čase, při zneužití identifikačních údajů atd. Úlohy mají společného jmenovatele v nutnosti náročného prohledávání rozsáhlých elektronických dat, v optimálním modelování komplexních interakcí a asociací při hledání většinou netriviálních vzorů chování. Často se řeší úlohy profilace, detekce anomálií a asociace.

Prevence kriminality spočívá v pochopení aktuálního stavu a analýze historických dat. Na základě této znalosti se pak snažíme například predikovat čas a místo další trestné činnosti, případně podezřelé osoby. Nemusí se samozřejmě predikovat přímo terorismus, což je vůbec nejtěžší úloha, ale může se jednat o predikci zvýšeného rizika krádeží či násilných trestných činů. Na základě této predikce se může například posílit policejní ostraha v daném místě a čase.

Potenciálních datových zdrojů je relativně hodně, problémem je jejich aktuálnost, dostupnost, konzistence, datový formát a obrovské množství. Může se jednat o transakční data telefonických hovorů, bankovních operací, webových logů, ale i vyšetřovacích spisů a jiných datových zdrojů.

Co vám to přinese?

Budete schopni predikovat zkoumané jevy v čase i místě.

Můžete optimálně alokovat vyšetřovatele, policejní složky i prostředky v závislosti na čase, místě nebo zkušenostech.

Budete schopni automatizovat celý proces detekce anomálií od extrakce a dat, po aplikaci modelů a vytvoření reportů.

Budete schopni včas detekovat sériové trestné činy a přiřadit k nim správné vyšetřující.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.