Pilotní projekt a Proof of Concept (PoC)

Analytické a konzultační oddělení nabízí realizaci pilotních projektů a ve spolupráci s Obchodním oddělením i Proof of Concept (PoC). PoC je typicky zdarma a většinou se jedná pouze o demonstraci principů a potenciálu využití ve formě prezentace. Pilotní projekt je menší placený projekt za účelem ověření proveditelnosti, ale s prakticky využitelnými výstupy. Na pilotní projekt standardně navazuje další spolupráce v rámci klasických statistických a dataminingových projektů, typicky ve větším rozsahu.

Charakter a rozsah prací

Liší se podle charakteru úlohy. Typicky se jedná o hodiny, či jednotky dnů, ve kterých se demonstruje analytická práce nebo možnosti softwaru. Časově náročné práce s přípravou dat by měly být redukovány na minimum, aby zbyl čas na analýzy, modelování a interpretaci výsledků. Po domluvě může být rozsah prací navýšen.

Forma a rozsah výstupů

Většinou prezentace či zpráva pro PoC. Výstupy pro placené pilotní projekty jsou komplexnější a mají přímé využití pro řešení dané úlohy v produkčním prostředí. Výstupem pilotního projektu může být například dílčí skórování zákaznického kmene.

Co potřebujeme vědět

  • očekávání zákazníka (podle toho se určí, zda by se mělo jednat o PoC nebo pilotní projekt),
  • velikost datového souboru,
    • počet proměnných v datovém souboru,
    • počet případů,
  • dostupné informace o datech (popis proměnných, způsob vzniku dat, známé problémy s daty),
  • formát výstupového souboru (tabulky, grafy, výzkumná zpráva),
  • účel a specifikace úlohy (se specifikací může pomoci analytik ACREA).

PoC, ani pilotní projekt nejsou standardním statistickým nebo dataminingovým projektem a forma i rozsah výstupů tomu odpovídají.

Chcete zjistit, jaké přínosy by měly prediktivní modely pro Vaše podnikání? Kontaktujte nás.