Dataminingové projekty

Datamining je nejrychleji rostoucí část Business Intelligence. Jeho cílem je získat z dat komplexnější a užitečnější informace, než které bychom byli schopni nalézt pouhou explorační statistickou analýzou. Tyto informace nám pomohou v řešení nejrůznějších (obchodních) problémů.

I když byl datamining do nedávna doménou velkých telekomunikačních nebo finančních organizací, dnes jsme díky technologickému rozvoji, nižší ceně a vyšší dostupnosti sofistikovaného softwaru schopni nabídnout řešení napříč všemi obory bez ohledu na velikost organizace.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Návrh a tvorba nového řešení
 • příprava a tvorba řešení prediktivního modelu samostatně nad Vašimi daty,
 • příprava a tvorba formou jednorázových nebo pravidelných konzultací u Vás v organizaci,
 • implementace a zaškolení do softwaru pro tvorbu prediktivních modelů.
Audit stávajícího řešení
 • kontrola Vašich postupů při tvorbě řešení,
 • evaluace predikčních schopností Vašich modelů,
 • návrh alternativních variant řešení, úprava procesů v organizaci.

CO POTŘEBUJEME VĚDĚT

 • velikost datového souboru,
  • počet proměnných v datovém souboru,
  • počet případů,
 • dostupné informace o datech (popis proměnných, způsob vzniku dat, známé problémy s daty),
 • formát výstupového souboru (tabulky, grafy, výzkumná zpráva),
 • účel a specifikace úlohy (se specifikací může pomoci analytik ACREA).

Začínáte s dataminingovými modely nebo nemáte dostatek kapacit na tvorbu predikčních modelů vlastními silami? Kontaktujte nás.