Znaménkové schéma pro log-lineární modely

120,- Kč včetně DPH

Využití

Skript nahradí adjustovaná nebo standardizovaná rezidua znaménkovým schématem. Tabulka musí obsahovat adjustovaná nebo standardizovaná rezidua (v proceduře General, resp. Model Selection pod tlačítkem Options označit Residuals). Využívá se tak v situaci, kdy potřebujeme zjistit, u kterých kategorií nastal významný rozdíl.

Možnosti

Skript nejdříve zkopíruje označenou tabulku „Cell Counts and Residuals“ a vloží kopii před původní tabulku. Následně skript načte z původní tabulky adjustovaná nebo standardizovaná rezidua (dle volby v úvodním dialogu skriptu), vypočte příslušná znaménka a zapíše je do vedlejšího sloupce. Znaménkové schéma opticky zvýrazní buňky, jejichž četnost se významně liší od očekávané četnosti za předpokladu platnosti modelu nezávislosti. Typ znaménka reprezentuje směr odchylky:

  • neliší-li se naměřená četnost významně od očekávané, v buňce se objeví znaménko \"o\",
  • vyšší naměřené četnosti oproti očekávání se označí znaménkem \"+\",
  • nižší naměřené četnosti oproti očekávání se naopak zvýrazní znaménkem \"-\".

V každé buňce se může vyskytnout jedno až tři znaménka plus nebo mínus podle statistické významnosti odchylky – jedno znaménko při 95% významnosti, dvě při 99% a tři při 99,9% významnosti.

Je-li v úvodním dialogu zvoleno, že nevýznamná rezidua se nemají zobrazit, jsou v řádcích tabulky s nevýznamnými rezidui (řádky se znaménkem \"o\") vymazány hodnoty.

Ukázka výstupu

Výstupem je upravená vstupní tabulka se znaménkovým schéma.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

nebo

Předpoklady použití

Skript nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics s modulem IBM SPSS Advanced Statistics a propojení s programovacím jazykem Python.

Dodání skriptu

Po uhrazení nákupu obdržíte email s odkazem ke stažení souboru se skriptem spolu s popisem.

UPOZORNĚNÍ:  Email nemusí vždy přijít do složky doručená pošta, proto si prosím pořádné zkontrolujte i složky jako spam, promoakce, hromadná pošta atd. V případě, že jste e-mail neobdrželi a máte danou položku uhrazenou, kontaktujte nás na info@acrea.cz.