Míry asociace

120,- Kč včetně DPH

Využití

Procedura se využívá v případě, že je potřebné sestavit souhrnnou tabulku pro vybranou míru asociace, v níž budou řádky tvořeny zadanou sadou řádkových kategorizovaných proměnných a sloupce tvořeny sloupcovými kategorizovanými proměnnými.

Možnosti

Procedura je vybavená vlastním dialogem a využívá vlastní syntaxový příkaz ACREA MIRY ASOCIACE. Pomocí dialogu, resp. syntaxe, se zadává sada řádkových kategorizovaných proměnných a sada sloupcových kategorizovaných proměnných, které vstupují do výpočtu. Dále se vybírá jedna nebo více měr asociace. Tabulky je možné tvořit pro následující míry:

  • Pearsonova chí-kvadrát statistika,
  • Pearsonova a Spearmanova korelace,
  • koeficient kontingence,
  • fí a Cramerovo V,
  • lambda a Goodman-Kruskalovo tau,
  • koeficient nejistoty,
  • gama,
  • Somersovo d,
  • Kendallovo tau-b,
  • Kendallovo tau-c,

Ukázka výstupu

Výstupem jsou samostatné tabulky pro požadované míry.

Předpoklady použití

Proceduru nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics a propojení s programovacím jazykem Python.

Dodání skriptu

Po uhrazení nákupu obdržíte email  s odkazem ke stažení souboru s procedurou.

UPOZORNĚNÍ:  Email nemusí vždy přijít do složky doručená pošta, proto si prosím pořádné zkontrolujte i složky jako spam, promoakce, hromadná pošta atd. V případě, že jste e-mail neobdrželi a máte danou položku uhrazenou, kontaktujte nás na info@acrea.cz.