Znaménkové schéma

Využití

Skript zpivotuje vstupní kontingenční tabulku a nahradí adjustovaná rezidua znaménkovým schématem. Využívá se tak v situaci, kdy potřebujeme zjistit, u kterých kategorií nastal významný rozdíl.


Možnosti

Znaménkové schéma opticky zvýrazní buňky, jejichž četnost se významně liší od očekávané četnosti za předpokladu nezávislosti sledovaných znaků. Typ znaménka reprezentuje směr odchylky:

  • neliší-li se naměřená četnost významně od očekávané, v buňce se objeví znaménko "o",
  • vyšší naměřené četnosti oproti očekávání se označí znaménkem "+",
  • nižší naměřené četnosti oproti očekávání se naopak zvýrazní znaménkem "-".

V každé buňce se mohou vyskytnout jedno až tři znaménka plus nebo mínus podle statistické významnosti odchylky – jedno znaménko při 95% významnosti, dvě při 99% a tři při 99,9% významnosti.

Je-li požadováno simultánní testování, lze v úvodním dialogu zvolit použití Holmovy sekvenční metody, která zajistí dodržení požadované hladiny významnosti pro všechny testované buňky dohromady.


Ukázka výstupu

Výstupem je zpivotovaná vstupní kontingenční tabulka s nahrazenými adjustovanými reziduy znaménkovým schématem.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu


Předpoklady použití

Skript nelze provozovat bez sofware IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.