Test shody četnosti

Využití

Skript slouží k testování hypotéz o shodě četností mezi zvolenými dvojicemi kategorií ve vybrané tabulce četností. Pokud uživatel vybere více dvojic kategorií k testování, jsou testy prováděny nezávisle.


Možnosti

Zadání testovaných párů kategorií provádí uživatel pomocí dialogu, který se zobrazí po načtení četnostní tabulky skriptem. Dvojice kategorií uživatel vybírá v horní části dialogu. Po přesunutí dvojice do seznamu hypotéz tlačítkem Přidat lze vybrat další dvojici k otestování. Dvojice kategorií určené k testování je možno ze seznamu hypotéz i odebrat pomocí tlačítka Odstranit.


Ukázka výstupu

Výstupem skriptu je nová pivotní tabulka s výsledky testů. Tabulka zobrazuje rozdíly a podíly četností mezi zvolenými dvojicemi kategorií, testovou statistiku a dosaženou hladinu významnosti.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu


Předpoklady použití

Skript nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.