Intervaly spolehlivosti pro četnosti

Využití

Skript slouží k doplnění intervalů spolehlivosti pro četnosti do tabulky četností.


Možnosti

Skript nenabízí možnosti změn nastavení uživatelem. Skript okopíruje označenou tabulku a doplní do ní 95% intervaly spolehlivosti pro procenta, pro procenta z platných hodnot a pro kumulativní procenta.


Ukázka výstupu

Výstupem skriptu je nová doplněná tabulka četností.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu


Předpoklady použití

Skript nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.