Zpět

Statistická analýza dat s IBM SPSS

Intuitivně provádějte základní i pokročilé statistické metody

Dokážete efektivně zpracovat vaše data?
Potřebujete výstupy analýz v přehledné formě?
Chcete z dat vyčíst potřebné informace a správně je interpretovat?

S tím vším Vám pomůže analýza dat

V dnešní době jsme zahlceni obrovským množstvím dat. Všechna data obsahují určitou informaci, některé informace jsou však ukryty uvnitř souboru. Pomocí statistiky je možné tyto informace „osvobodit“ a převést do srozumitelné formy, jen tak je možné je využít pro svůj výzkum či rozhodování. Množství dat, jejich komplexnost a široká skupina běžně používaných statistických algoritmů vyžadují statistický software. Ten musí kromě samotných statistických metod obsahovat nástroje pro přípravu dat a práci s výstupy. Samotné používání statistických metod je jen jádrem celé analýzy dat.

Proč k analýze dat využít IBM SPSS Statistics

Program IBM SPPS Statistics splňuje všechny předpoklady pro komplexní analýzu dat, od načtení dat, přes jejich přípravu, použití statistických algoritmů až po vytvoření grafů a tabulek a jejich export do požadovaného formátu. Protože se v poslední době velmi rozšířil počet statistických algoritmů, je do programu integrován otevřený statistický jazyk R. Analýzu lze tak provést i pokud si zákazník přeje použít neobvyklý algoritmus.

Jaké jsou přínosy úlohy

Podstatná přednost programu je také v efektivitě provádění analýz. V rámci jedné analýzy se mnoho operací opakuje beze změny nebo jen s malými obměnami. Vzniká také mnoho výstupových tabulek nebo grafů, které musejí být do závěrečné zprávy upraveny stejným způsobem. Všechny činnosti se v programu vykonávají snadno a často se využívá předchozí nastavení, které se jen upraví podle potřeby. Je-li postup již jednoznačně určen, urychlí práci automatizace. Výsledkem je větší rychlost provedení analýzy a tím i úspora nákladů na analytické práce.

Realizace

Každý pracovník může svá data analyzovat samostatně pomocí softwaru IBM SPSS Statistics.  ACREA CR nabízí širokou škálu kurzů, kde se zájemci mohou naučit pracovat se softwarem a také si rozšířit vědomosti o statistických metodách. Nově je také k dispozici kniha, která slouží jako detailní průvodce programem.

Zájemci mohou využít i konzultační služby společnosti Acrea CR, v rámci kterých Vám odborníci z analytického oddělení odpoví na otázky týkající se softwaru i statistických metod. Pomohou Vám zorientovat se ve velkém počtu statistických procedur obsažených v IBM SPSS Statistics a poradí Vám, které metody jsou pro Vaše data nejvhodnější.  

Nabízíme i možnost kompletního provedení analýz zaměstnanci ACREA, kdy přidělený analytik tvoří modely podle žádosti zadavatele. Řešení úloh je pravidelně konzultováno. Forma a způsob předání výsledků jsou přizpůsobeny možnostem zadavatele - může se jednat o algoritmus modelu nebo o seznam oskórovaných zákazníků, se kterými je dále pracováno. Výhodou tohoto řešení je stálá spolupráce a nezatěžování těmito činnostmi příslušná oddělení v organizaci.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

SANANIM

Analýza rizikového chování uživatelů drog

Podrobná case study
Mindshare

Efektivní marketing se společností Mindshare

Podrobná case study