Zpět

Snižování kriminality

Vytvářejte bezpečnější města

Chcete najít společné rysy kriminálního jednání?
Hledáte optimální způsob alokace lidí a peněz?
Rádi byste predikovali budoucí možné hrozby?

S tím vším Vám pomůže snižování kriminality

Kriminální činnost, tedy činnost z legislativního hlediska, nezákonná, může mít mnoho podob. Snižování kriminality pomocí softwarového řešení znamená buď pomoc s odhalením již uskutečněné kriminální činnosti, nebo pomoc s včasnou prevencí, předcházením této činnosti.

Klasické dataminingové úlohy, dlouhá léta používané v komerčním sektoru, nacházejí své využití ve státní sféře při odhalování případů praní špinavých peněz, predikci kriminality v určitém místě a čase, při zneužití identifikačních údajů atd.

Boj s kriminalitou se potýká se stejnými problémy jako pojišťovny při odhalování podvodného chování nebo telekomunikační či energetičtí operátoři při odchodu zákazníků. Úlohy mají společného jmenovatele v nutnosti náročného prohledávání rozsáhlých elektronických dat, v optimálním modelování komplexních interakcí a asociací při hledání většinou netriviálních vzorů chování. Často se řeší úlohy profilace, detekce anomálií a asociace.

Prevence kriminality spočívá v pochopení aktuálního stavu a analýze historických dat. Na základě této znalosti se pak snažíme například predikovat čas a místo další trestné činnosti, případně podezřelé osoby. Nemusí se samozřejmě predikovat přímo terorismus, což je vůbec nejtěžší úloha, ale může se jednat o predikci zvýšeného rizika krádeží či násilných trestných činů. Na základě této predikce se může například posílit policejní ostraha v daném místě a čase.

Potenciálních datových zdrojů je relativně hodně, problémem je jejich aktuálnost, dostupnost, konzistence, datový formát a obrovské množství. Může se jednat o transakční data telefonických hovorů, bankovních operací, webových logů, ale i vyšetřovacích spisů a jiných datových zdrojů.

Očekávané přínosy řešení

  • Predikce zkoumaného jevu v čase a místě.
  • Optimální alokace vyšetřovatelů, policejních sil a prostředků.
  • Automatizace procesu od extrakce a transformace dat, po aplikaci modelů a vytvoření reportů.

Řešení

Společnost ACREA nabízí pomoc při zavádění i spravování úloh pro snižování kriminality pomocí dataminingového programu IBM SPSS Modeler. Software Vám nejen dodáme a budeme jej podporovat, ale nabízíme i širokou škálu kurzů zaměřených na ovládání softwaru či na metody, které využijete při tvorbě a spravování úloh pro prevenci praní špinavých peněz, predikci kriminality a dalších úloh snižujících kriminalitu.

Kdykoli také můžete využít konzultačních služeb analytického oddělení. Vytvoření modelu lze svěřit analytikům ACREA a projekt převzít v průběhu konzultací, ovládání softwaru a specifika úlohy se naučíte v průběhu schůzek s analytikem.

Další možností, kterou nabízíme, je kompletní realizace projektu. Pokud zvolíte tuto variantu, bude nutné poskytnout našim analytikům podrobnou definici úlohy, účel, způsob implementace v praxi a jak bude přínosy řešení měřit, dostupnost a aktuálnost dat. Veškerá tato specifika doporučujeme konzultovat s našimi odborníky. V rámci projektu naši analytici Vaše data vyčistí a vytvoří požadovaný model. Výsledky předají ve formě, kterou si sami určíte.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Data mining v daňové správě Slovenské republiky

Podrobná case study
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Využitie IBM SPSS pri výskumoch práce, sociálnych vecí a rodiny

Podrobná case study