Zpět

Reporting

Když už Excel nestačí

Chcete rychle vytvořit celé portfolio reportů v IBM Cognos podle Vašich stávajících reportů?
Dokážete efektivně vytvořit všechny požadované reporty? 
Potřebujete poradit s tvorbou konkrétního typu reportu?

S tím vším Vám pomůže reporting

Organizace jsou dnes složeny z několika oddělení, odborů, týmu, pracovních skupin a jejich činnost a výkonnost lze těžko sledovat bez příslušných informací. Report je cokoli (obrázek, tabulka, text, ústní projev, video) co nám tyto informace zprostředkuje. Dnes neexistuje organizace, která by nereportovala alespoň základní informace týkající se chodu a výsledků organizace.

Reporty jsou ale schopny odhalovat i konkrétní problémy v organizaci a vyvolávají otázky, jejichž zodpovězení pomůže k lepšímu pochopení procesů a následně k lepšímu fungování organizace.

Největší chybou není absence reportů, ale způsob, jakým jsou vytvářeny. Report totiž primárně vyžaduje náklady ve formě času a techniky potřebné k jeho vytvoření. Přidaná hodnota se projeví nepřímo v případě, že je nápomocen ke zlepšení věcí, k lepšímu rozhodnutí nebo k vyřešení problému.

Přístupy k reportingu ve firmě

Nejvhodnější způsob reportování se vyznačuje centrální správou všech reportů. Zaměstnanci mají řízený přístup k primárním datům, která ale nemohou měnit – ta jsou stále uložena v datovém úložišti.  Reporty jsou vytvářeny nad daty aktuálními, při používání jsou aktualizovány automaticky. Přístup k reportům je zabezpečen a to včetně šíření mimo centrální správu - to probíhá formou dávkového ukládání nebo rozesílání definovaným uživatelům. V rozhodovací situaci všichni zúčastnění vycházejí ze stejných informací, což vede k lepší komunikaci a vyšší efektivnosti.

Přínosy

Pokud si zaměstnanci uvědomí, že jim budou dány nové možnosti jak pracovat s daty, jak tvořit efektivnější reporty a jak ušetřit čas, který mohou věnovat zajímavější práci, je nasazení jednoduché. Technické řešení nevybočuje z dnes standardních nároků na informační systémy a navíc je velice pružné, což ulehčuje nasazení v různých typech organizací. S tímto řešením se tak můžete setkat v nemocnicích, úřadech, průmyslových podnicích, finančních institucích či výzkumných agenturách.

Realizace

Samostatně

  • Jednoduchá a intuitivní aplikace pro tvorbu reportů umožní jakémukoliv typu uživatele vytvářet požadovaný typ reportu a publikovat jej dalším kolegům.

Pro okamžitou práci s nástrojem pro reportování IBM Cognos Express doporučujeme absolvovat kurzy:

  • IBM Cognos: Administrace a příprava metadat
  • IBM Cognos: Tvorba reportů

Ve spolupráci s ACREA CR

Zájemci mohou využít konzultační služby společnosti ACREA CR, v rámci kterých Vám odborníci z analytického oddělení odpoví na otázky týkající se softwaru i tvorby jednotlivých typů reportů. Vhodným způsobem spolupráce v začátcích používání reportovacího nástroje IBM Cognos je vytvoření šablon jednotlivých typů reportů, které si poté uživatelé dále mohou upravovat sami a vytvářet z nich reporty nové.  

Co potřebujeme vědět pro spolupráci

  • specifikaci reportu (se zadáním může pomoci analytik ACREA)
  • šablona reportu je odevzdána v nativním formátu IBM Cognos, stačí jej nahrát do aplikace

Reference

Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study
Sikorsky

Helikoptéry Sikorsky létají podle IBM SPSS

Podrobná case study