Zpět

Prediktivní údržba

Zdokonalte svůj systém plánování údržby a kontrol

Snažíte se zlepšit stávající systém kontrol a oprav zařízení?
Chcete omezit náklady na údržbu?
Požadujete vyšší bezpečnost a bezporuchovost provozu? 

S tím vším Vám pomůže prediktivní údržba

Prediktivní údržba (Predictive Maintenance - PdM) poskytuje nástroj, jak pomocí statistických a data miningových metod rozšířit stávající plány údržby. Upozorňuje, kdy by mělo dojít k zásahu, neboť odhaduje nepřípustně vysoké riziko selhání stroje. Opačná situace nastává, kdy stroj nevykazuje ohrožení, a plánovaná údržba je tudíž nadbytečná.

Jak prediktivní údržbu provádět

Při hledání závislostí a trendů ve stavu stroje jsou zpracovávána data z čidel stejně jako z plánovaných kontrol v minulosti. Na základě známých výsledků z předcházejících kontrol se provádějí predikce budoucího stavu. Pro parametry, které podléhají trendu, jsou počítány pravděpodobnosti překročení technologických mezí. Nejvíce ohrožená zařízení jsou vybrána ke kontrole a analogicky se zvažuje, zda pro zařízení, jež nevykazují rizikové chování, dojde k redukci četnosti stávajících kontrol.

Jaké jsou přínosy prediktivní údržby

Cílem prediktivní údržby je snížit náklady na nečekané havárie a zároveň minimalizovat náklady na nadbytečné kontroly a údržbu.

Realizace

Společnost ACREA nabízí pomoc při zavádění i spravování systému predictive maintenance pomocí dataminingového programu IBM SPSS Modeler. Software Vám nejen dodáme a budeme jej podporovat, ale nabízíme i širokou škálu kurzů zaměřených na ovládání softwaru či na metody, které využijete při nastavování predictive maintenance u Vás ve společnosti.

Kdykoli také můžete využít konzultačních služeb, které jsou poskytovány analytickým oddělením. Vytvoření modelu lze přenechat analytikům ACREA a projekt převzít v průběhu konzultací. Ovládání softwaru a specifika úlohy se naučíte v průběhu schůzek s analytikem a nebude zapotřebí se více vzdělávat kurzy.

Další možností, kterou nabízíme, je kompletní realizace projektu. Pokud zvolíte tuto variantu, bude nutné poskytnout našim analytikům účel a specifikaci úlohy, způsob využití výsledků a dostupné informace o datech jako je popis proměnných, způsob vzniku dat, známé problémy s daty a podobně.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Ústav aplikované mechaniky Brno (skupina ČEZ)

Prediktivní údržba v energetice

Podrobná case study
Sikorsky

Helikoptéry Sikorsky létají podle IBM SPSS

Podrobná case study