Zpět

Optimalizace marketingových kampaní

Snižte náklady na jednotlivé marketingové kampaně

Potřebujete přesně zacílit marketingovou kampaň podle charakteru zákazníka?
Chcete optimalizovat a snižovat náklady na marketing při stejných nebo větších výnosech?
Rádi byste zvýšili loajalitu svých zákazníků?

S tím vším Vám pomůže optimalizace marketingových kampaní

Základním cílem úlohy optimalizace marketingových kampaní je každému zákazníkovi nabídnout to, co je pro něho v danou dobu nejvhodnější. Vhodnost nabídky nemusí být nutně měřena okamžitým ziskem, ale při výběru kampaně musí být posouzeno více faktorů.

Jedná se totiž o klasickou úlohu vícekriteriálního rozhodování, kdy je třeba vzít v úvahu potenciál zákazníka, pravděpodobnost akceptace jednotlivých nabídek, cenu kampaní a také četnost a dobu posledního kontaktu se zákazníkem.

Klasicky probíhá v jeden okamžik více marketingových kampaní. Výběr vhodné kampaně zákazníkovi může probíhat online v reálném čase nebo offline, dávkově. Závisí to na charakteru kontaktu se zákazníkem (na pobočce, mailem aj). Je rovněž potřeba najít vhodný komunikační kanál pro každého zákazníka a to na základě historických znalostí nebo například podle doporučované kampaně. Optimalizace marketingových kampaní vyžaduje maximum dostupných informací, jak o zákaznících, tak o kampaních. Je vhodné znát cenu za kampaň, očekávaný zisk z kampaně a predikovat pravděpodobnost kladné reakce. Další možností je zákazníky segmentovat, zařadit do skupin podobných svým nákupním chováním nebo sociodemografickými ukazateli.

Optimalizace marketingových kampaní je klasická dataminingová úloha, využívající sofistikovaných dataminingových algoritmů. V podstatě se jedná o různé predikční a segmentační úlohy, přičemž se ve finále posuzuje několik variant. Variantou může být výběr kampaně s největší pravděpodobností kladné odezvy, nebo s pokrytím co nejširšího spektra zákazníků či kampaně s největším očekávaným peněžním ziskem.

Předpoklady úspěšného řešení

  • Důsledná definice úlohy. Organizace musí dopředu vědět, čeho chce dosáhnout, jak řešení úlohy implementuje v praxi a jak bude přínosy řešení měřit
  • Dostupnost a aktuálnost požadovaných dat
  • Dataminingové nástroje pro přípravu dat, analýzu dat, přípravu a evaluaci dataminingových modelů a vytvoření takového postupu, který bude moci být implementován do produkčních systémů společnosti
  • Spolupráce s expertem zadavatele, který do problematiky vnese věcnou znalost

Očekávané přínosy řešení

  • Segmentace zákazníkůa tím i snazší cílení
  • Efektivní využití dostupných prostředků pro marketingové kampaně
  • Optimalizace kontaktu se zákazníkem z hlediska vhodné nabídky, četnosti kontaktu a výběru vhodného komunikačního kanálu

Realizace

Společnost ACREA nabízí pomoc při optimalizaci marketingových kampaní pomocí dataminingového programu IBM SPSS Modeler nebo specializovaného programu pro marketingové úlohy tohoto typu IBM SPSS Direct Marketing. Software Vám nejen dodáme a budeme jej podporovat, ale nabízíme i širokou škálu kurzů zaměřených na ovládání softwaru či na metody, které využijete při tvorbě, spravování a analýze kampaní.

Kdykoli také můžete využít konzultačních služeb, které jsou poskytovány analytickým oddělením. Je zde možnost první úlohy přenechat analytikům ACREA a projekt převzít v průběhu konzultací. Ovládání softwaru a specifika úlohy se naučíte v průběhu schůzek s analytikem.

Další možností, kterou nabízíme, je kompletní realizace projektu. Pokud zvolíte tuto variantu, bude nutné poskytnout našim analytikům účel a specifikaci úlohy, způsob využití výsledků a dostupné informace o datech jako je popis proměnných, způsob vzniku dat, známé problémy s daty a podobně. V rámci projektu naši analytici Vaše data vyčistí a vytvoří požadovaný model. Výsledky předají ve formě, kterou si sami určíte.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study
Equa bank

Tvorba skórovacích modelů v aplikačním procesu úvěrování

Podrobná case study