Zpět

Marketingový výzkum

Získejte maximum znalostí pro Vaše marketingové aktivity

Rádi byste kvantitativně vyjádřili a predikovali chování lidí?
Potřebujete získat z výzkumných dat pouze pravdivé a vysvětlitelné informace? 
Chcete naplánovat otázky a design dotazníku, aby co nejpřesněji zasáhl respondenta?

S tím vším Vám pomůže marketingový výzkum

Potřebujete-li pochopit požadavky trhu, nestačí pouze systematicky shromažďovat a vyhodnocovat informace. Aby byla výzkumná šetření jednoznačná a věrohodná, je nezbytné pracovat také s prediktivními analytickými metodami.

Řešení

Čím přesnější výsledky jsou požadovány, tím se klade vyšší důraz na strukturu a počet respondentů. Při pořizování dat je tedy třeba oslovit široké spektrum respondentů všemi známými způsoby a často i různými jazyky. Ve svých výzkumných šetřeních můžete v současné době snadno brát v úvahu rozsáhlá data z různých zdrojů – ať už se jedná o data z výzkumů, transakční údaje nebo sociodemografická fakta. Aplikace statistických a dataminingových metod nabízí široké spektrum dalších možností k nalezení vzorců a trendů ve všech datech.

Přínosy

Největším přínosem provádění marketingového výzkumu je vytvoření základny informací pro přesné a rychlé rozhodování, protože takovéto informace, v dnešní době tvrdého konkurenčního boje, mohou ovlivnit budoucnost firmy po finanční stránce, v extrémních případech i po stránce existenční.

Realizace

Společnost ACREA nabízí pomoc při provádění marketingového výzkumu pomocí software PS Questi PRO a IBM SPSS Statistics. Pomocí PS Questio PRO lze data pohodlně sesbírat a provést základní analýzy, pomocí IBM SPSS Statistics probíhá jejich podrobnější analýza. Software Vám nejen dodáme a budeme jej podporovat, ale nabízíme i širokou škálu kurzů kde se zájemci mohou naučit pracovat se softwarem a také si rozšířit vědomosti o statistických metodách. ACREA CR může vystupovat jako auditor řešení.

Existuje také možnost projekt uskutečnit formou konzultací nad tvorbou prvních dotazníků či statistických modelů. Přidělený analytik tvoří dotazníky či analýzy podle požadavků zadavatele. Řešení úloh je pravidelně konzultováno. Způsob a forma předání výsledků jsou přizpůsobeny možnostem zadavatele.

Další variantou realizace, kterou Vám nabízíme, je zcela přenechat tvorbu modelů na odbornících. V tomto případě Vás odkážeme na naši sesterskou společnost SC&C, která se touto problematikou zabývá na českém trhu již více než 20 let. Data Vám dodají ve formátu, který Vám bude vyhovovat.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Datamar

Využití softwaru IBM SPSS ve výzkumné agentuře Datamar

Podrobná case study
Město Brno

Zpracování dat z dotazníkových šetření mezi obyvateli města Brna

Podrobná case study