Zpět

Detekce podvodů

Automatizujte výběr podezřelých operací

Není vám lhostejné, že přicházíte o část vašich výdělků díky podvodům?
Chcete zefektivnit práci kontrolorů tím, že jim předem vytipujete nejrizikovější případy?
Potřebujete sjednotit a kvantifikovat přístupy k ohodnocení rizika podvodu?

S tím vším Vám pomůže detekování podvodů

S podvody se bohužel setkáváme téměř ve všech odvětvích. Lidé vymýšlí, jak obejít daná pravidla a jak se obohatit na úkor ostatních. Vedle prevence je nutné i účinně detekovat vznikající podvody a včas je začít vyšetřovat. Automatizovaná detekce podvodů nachází uplatnění v mnoha oborech, mezi nejčastější patří výběr daní, půjčování finančních prostředků, podvody na pojistných událostech, podvody ve zdravotnictví, telekomunikacích či v energetice.

Jak se podvody detekují

Řešení na detekci podvodů jsou specifická pro danou sféru, neboť způsoby podvádění se liší v závislosti na typu prováděných transakcí. Základem systému bývá sada desítek až stovek pravidel. Každé pravidlo posuzuje nezávisle prováděnou transakci a přiděluje jí dílčí rizikové skóre. Každá transakce pak získá celkové součtové skóre, jehož výše je úměrná závažnosti podezření. V sofistikovanějších detekčních systémech bývá sada pravidel doplněna propenzitními dataminingovými modely a modely pro detekci anomálií. Ke zvýšení přesnosti celého řešení mohou přispět i atributy odvozené z analýzy sociálních sítí či extrahované z nestrukturovaných textů.

Přínosy

Detekce podvodů je v mnoha oborech nejpřínosnější dataminingovou úlohou, neboť zamezí nemalým finančním ztrátám. Je to do jisté míry i prevence, protože nastavuje podvodníkům mnohé překážky. Naopak poctivým zákazníkům přináší zlevnění služeb a zrychlení procesů. Jednotný automatizovaný systém detekce podvodů zefektivní práci kontrolních orgánů, neboť ty se mohou zaměřit na rizikové případy.

Realizace

Společnost ACREA nabízí pomoc při vývoji a implementaci komponenty na detekci podvodů založenou na řešení IBM SPSS Modeler. Software vám nejen dodáme, ale budeme ho i podporovat. Centrum výuky ACREA nabízí velké množství kurzů v kterých se naučíte software používat a pomůžou Vám pochopit metody, které využijete při tvorbě komponent na detekci podvodů.

Nabízíme Vám i možnost  spolupráce, s Vašimi experty postupně vyvineme jednotlivé komponenty řešení (expertní pravidla, propenzitní modely, detekce anomálií, atd.). Společný vývoj řešení preferujeme proto, že podvody v různých organizacích jsou velmi specifické, není vhodné systémy založit pouze na několika výchozích pravidlech. Navíc má zákazník při společném vývoji nad celým řešením přehled a bývá schopen si ho samostatně aktualizovat.

Pokud se ale rozhodnete přenechat kompletní projekt na ACREA CR, pro lepší výsledky je nezbytné poskytnout přístup k historickým datům a být v kontaktu se zaměstnancem zabývajícím se daty a podvody. Na konci projektu bude řešení integrováno do firemních systémů a bude možno na něj navázat vyšetřovací aplikace.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Data mining v daňové správě Slovenské republiky

Podrobná case study