Zpět

Analýza nákupního koše

Získejte cenné vzory nákupního chování

Potřebujete optimalizovat rozložení sortimentu na prodejně?
Chcete lépe cílit vaše kampaně?
Doporučili byste rádi zákazníkům další nákup?

S tím vším Vám pomůže analýza nákupního koše

Analýza umožní získat cenné vzory nákupního chování ve formě přehledných asociací či sekvencí nakoupených produktů. Závěry analýz bývají využívány při sestavování nabídkových balíčků, určování obsahu propagačních katalogů a především při zacílení marketingových kampaní na stávající zákazníky. Metoda původně rozšířená především v obchodních řetězcích, najde dnes využití ve všech organizacích nabízejících větší počet výrobků či služeb.

Aplikace úlohy je možná jak v klasickém „kamenném“, tak internetovém obchodě. Výsledky mohou být použity pro optimalizaci řazení sortimentu, prodejních míst nebo sekcí internetového obchodu. Podle různého charakteru úlohy se používá buď dávkový offline přístup nebo realtime skórování, například při doporučování dalších vhodných výrobků při nákupu v e-shopech.

Při řešení úlohy je třeba zpracovat a pro další zpracování si připravit transakční data, podle charakteru prodejů často v obrovských objemech. Tato data mívají statisíce až desítky miliónů záznamů a stovky až tisíce položek podle šíře prodávaného sortimentu. O každé transakci je známa informace, kdy a kde byla provedena a s jakými dalšími transakcemi byla současně uskutečněna.

V ideálním případě je známo i kým byla provedena, pokud je zákazník nějak identifikován (registrovaný uživatel, majitel věrnostní karty…). Důležitými datovými činnostmi jsou agregace a restrukturalizace.

Co je účelem analýzy nákupního koše

Cílem úlohy je odvodit a evaluovat asociační pravidla popisující nákupní chování zákazníků. Snažíme se využít všechny dostupné informace o zákaznících. Jak behaviorální (transakční) data, většinou agregovaná na nějakou vyšší úroveň, tak demografická data. Demografická data charakterizují zákazníka nebo nějakou obecnou vlastnost skupiny zákazníků, regionu a podobně, nikoli transakci. Mohou jimi být pohlaví, věk, velikost bydliště, kupní síla obyvatelstva v dané oblasti a další.

Jak se analýza nákupního koše provádí

Analýza nákupního košíku je rozsáhlá, datově náročná dataminingová úloha, využívající sofistikovaných sekvenčních a asociačních dataminingových algoritmů. Úloha, která s využitím zmíněných dat o zákaznících a transakcích hledá opakující se vzory nákupního chování a zefektivňuje křížový (cross-sell) i následný (up-sell) prodej.

Předpoklady úspěšného řešení

  • Důsledná definice úlohy. Organizace musí dopředu vědět, čeho chce dosáhnout, jak řešení úlohy implementuje v praxi a jak bude přínosy řešení měřit.
  • Dostupnost a aktuálnost požadovaných dat.
  • Dataminingové nástroje pro přípravu dat, analýzu dat, přípravu a evaluaci dataminingových modelů a vytvoření takového postupu, který bude moci být implementován do produkčních systémů společnosti.
  • Spolupráce s expertem zadavatele, který do problematiky vnese věcnou znalost.

Očekávané přínosy řešení

  • Optimalizace rozmístění zboží.
  • Lepší zacílení na konkrétní (skupiny) zákazníky.
  • Kvalitnější cross-sell a up-sell nabídky.
  • Vytvoření seznamu doporučených navazujících postupů pro implementaci.

Realizace:

Společnost ACREA nabízí pomoc při provádění analýzy nákupního košíku pomocí dataminingového programu IBM SPSS Modeler. Software Vám nejen dodáme a budeme jej podporovat, ale nabízíme i širokou škálu kurzů zaměřených na ovládání software či na metody, které využijete při tvorbě a spravování modelů.

Kdykoli také můžete využít konzultačních služeb, které jsou poskytovány naším analytickým oddělením. Nabízíme možnost tvorby modelu analytiky ACREA a převzetí projektu v průběhu konzultací, ovládání softwaru a specifika úlohy si osvojíte během schůzek s analytikem.

Další možností, kterou nabízíme, je kompletní realizace projektu. Pokud zvolíte tuto variantu, bude nutné poskytnout našim analytikům účel a specifikaci úlohy, podrobnější informace o datech (popis proměnných, způsob vzniku dat, známé problémy s daty a podobně), abychom mohli lépe porozumět datům a zpřesnit tak interpretaci výsledků. V rámci projektu naši analytici Vaše data vyčistí a vytvoří požadovaný model. Výsledky předají ve formě, kterou si předem sami určíte.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Laboratoř genetické ekotoxikologie

Vliv znečištěného ovzduší na zdraví řidičů autobusů MHD Praha

Podrobná case study
GfK Czech, s.r.o.

Získejte cenné vzory nákupního chování

Podrobná case study