Zpět

Akvizice zákazníků

Získejte nové obchodní příležitosti

Již mnoho firem hledá úspěšně nové zákazníky pomocí našich softwarů. Využívá je například ČT, ČSOB, Škoda auto a mnoho dalších. Více o jejich zkušenostech s naší spoluprací se můžete dočíst v sekci reference.

Snažíte se snížit náklady na získání nového zákazníka?
Dokážete vytvořit profil potenciálního zákazníka?
Hledáte způsob, jak správně cílit na potenciální zákazníky?

Získání nového zákazníka je v konkurenčním prostředí složité, ale my Vám to můžeme velice usnadnit. Pomocí statistických a dataminingových metod naleznete potencionální zákazníky, ať jsou Vaši zákazníci anonymní a nebo k ním máte individuální přístup. Ve spolupráci můžeme nalézt konkrétní osoby pro akvizici, ale také získat zdroj informací pro marketingové oddělení.

Ze statistického hlediska je nejobtížnější získat data o potenciálních zákaznících. Data jsou ale všude kolem nás a nejsnazší je použít data o vlastních zákaznících. Model určí jednoho nebo více typických zákazníků a jejich vlastnosti poslouží k přesnému zacílení Vašich aktivit.

Podrobnější informaci může přinést pilotní kampaň, po jejímž ukončení organizace zjistí, jaké jsou typické vlastnosti zájemce o nabízený produkt nebo službu.

Další možností je použít externí data z národních nebo regionálních statistik. 

Nutnou podmínkou úspěšného řešení je důkladná definice úlohy. Organizace by měla dopředu vědět, čeho chce dosáhnout a jak výsledky prakticky použije. Dále je třeba zjistit, zda data k dosažení cíle jsou k dispozici či je bude potřeba ještě získat. Volba statistického algoritmu a zpracování dat pak vyplyne z cílů úlohy a potřebných dat.

Přínosy

  • úspora financí a času při realizaci marketingových kampaní
  • úspěšnější získávání zákazníků
  • rozšíření zákaznické databáze
  • získání zákazníků s určitými charakteristikami
  • budování image značky a s tím spojená vyšší oddanost zákazníka

Realizace:

Společnost ACREA nabízí pomoc při zavádění i spravování akviziční kampaně pomocí dataminingového programu IBM SPSS Modeler. Software Vám nejen dodáme a pomůžeme Vám vyřešit jakýkoli technický problém, ale nabízíme i širokou škálu kurzů zaměřených na ovládání softwaru či na metody, které využijete při tvorbě a spravování kampaní.

Kdykoli také můžete využít konzultačních služeb, které jsou poskytovány analytickým oddělením. Lze i vytvoření modelu přenechat analytikům ACREA a projekt převzít v průběhu konzultací. Ovládání softwaru a specifika úlohy se naučíte v průběhu schůzek s analytikem.

Další možností, kterou nabízíme, je kompletní realizace projektu. Pokud zvolíte tuto variantu, bude nutné osvětlit našim analytikům účel a specifikaci úlohy. Dále způsob využití výsledků a dostupné informace o datech jako je popis proměnných, způsob vzniku dat, známé problémy s daty a podobně. V rámci projektu naši analytici Vaše data vyčistí a vytvoří požadovaný model. Výsledky předají ve formě, kterou si sami určíte.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Equa bank

Tvorba skórovacích modelů v aplikačním procesu úvěrování

Podrobná case study
Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study