Zdravotnictví a farmacie

Software IBM SPSS je prostředkem pro ještě lepší zdravotní péči. Přesvědčit se o tom můžete také díky vyjádření českých a slovenských lékařů.

Medicína, stejně jako každá jiná věda, se bez statistiky neobejde. Podle řady českých a zahraničních studií je zapojení softwaru IBM SPSS do lékařské expertízy prostředkem pro ještě lepší zdravotní péči.

Naši analytici mají zkušenosti z celé řady projektů v oblasti medicínské statistiky. Díky softwaru IBM SPSS pomáháme lékařům získat ucelený náhled na data, zpřístupnit a naučit se správně využívat statistické metody.

Statistiku používají všichni lékaři, i když třeba pouze intuitivně. Každý lékař zpracovává údaje o pacientech, zobecňuje poznatky z dat a na jejich základě vytváří prediktivní modely léčby, výsledky sumarizuje. Základní znalosti analýzy dat jsou nezbytné také pro publikování odborných článků a komunikaci se statistiky.

Jak najít správnou rovnováhu mezi sofistikovanými analýzami a intuitivním přístupem? Řešení nabízí software IBM SPSS.

IKEM

IKEM Detail reference

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole Detail reference

Laboratoř autoimunitních onemocnění

Laboratoř autoimunitních onemocnění Detail reference

Nemocnice Na Homolce

Nemocnice Na Homolce Detail reference

SANANIM

SANANIM Detail reference

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Detail reference