Zpět

SC&C

Využití IBM SPSS Statistics ve výzkumné agentuře

SC&C spol. s r.o. je výzkumná agentura, která pusobí na trhu již od roku 1992 a má zkušenosti s celou radou výzkumu - od jednoduchých komercních pres složité sociologické a vedecké až k volebním exit pollum. Od zacátku našeho pusobení na trhu jsme potrebovali software, který zvládne dobre zpracovat data z výzkumu – to pro nás znamená, že je umí dobre evidovat, následne dobre analyzovat a také prípadne poskytovat srozumitelné výstupy. 

Pracujeme s velmi ruznorodými datovými soubory – je pro nás bežné, že máme data s 500 respondenty a 100 promennými, ale také soubor s 10 tisíci respondenty / domácnostmi a zároven více než 2 tisíce promenných. Protože analyzujeme nebo využíváme i klientské databáze, není výjimkou, že nekteré datové soubory mají statisíce prípadu. Naše data mohou vznikat prímo u zákazníka at už jako databáze nebo výsledek interního výzkumu, mohou je sbírat tazatelé v terénu nebo operátori v CATI centru.


Nejcasteji využíváme standardní popisné statistiky, všechny typy grafu, tabelace, korelacní a regresní analýzu, conjoint analýzu, faktorovou a klastrovou analýzu. Ale duležité jsou pro nás také funkce pracující se samotnými soubory – spojování souboru, kontroly duplicit, analýza reliability, výberové metody Complex samples atd. Bez statistického SW bychom svou práci vubec nemohli delat. To, že využíváme SPSS, je historická a tradicní záležitost a nikdy tomu nebylo jinak.

Soubory ke stažení