Zpět

Virgin Mobile

Virgin Mobile vyzvání nové generaci marketingu s pomocí SPSS

Využití predictive analytics pro optimalizaci CRM strategie ~

Virgin Mobile, vedoucí provozovatel virtuálních sítí ve Velké Británii, si zvolil software vedoucí v oblasti predictive analytics, pro optimalizaci marketingové kampaně a snížení odchodů zákazníků.

Software od firmy SPSS umožňuje Virgin Mobile analyzovat data o svých zákaznících a výsledky předchozích direct-marketingových kampaní, za účelem identifikace vhodných segmentů zákazníků pro nové marketingové akce, zaměřené na čtyři miliony zákazníků tohoto mobilního operátora.

Virgin Mobile realizuje každý rok více než stovku marketingových kampaní. Díky identifikaci nejvhodnějších zákazníků pro každou z nich, bude mobilní operátor schopen snížit náklady na tyto akce, omezit odchody zákazníků ke konkurenci a zvýšit příjmy na jednoho osloveného zákazníka při stejném rozsahu marketingových aktivit. Například zákazníci s předplacenou kartou, kteří si kupují omezené částky kreditu a je u nich velká pravděpodobnost odchodu, mohou být v době okolo nákupu dalšího kreditu osloveni textovou zprávou s připomenutím výhod odměňovacího schématu Virgin Mobile, spíše než ad-hod kampaněmi.

Software predictive analytics firmy SPSS umožňuje Virgin Mobile lepší pochopení svých zákazníků díky kombinaci informací o minulých událostech, současném stavu a plánovaných akcích do budoucna.

Toto poskytuje mobilnímu operátorovi kompletní pohled na jeho zákazníka a uschopňuje ho přiměřeně odhadnout chování a potřeby jednotlivých zákazníků. Například Virgin Mobile predikuje pravděpodobnost odchodu zákazníků a činí preventivní opatření.

„Se stále se stupňující konkurencí v našem odvětví se řízení věrnosti zákazníků stává rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem,“ řekla Caroline Schmidt, CVM Controller ve společnosti Virgin Mobile. „Můžeme jenom zvyšovat efektivitu našich CRM aktivit skrze lepší znalost našich zákazníků.“

A pokračovala: „Pomocí SPSS řešení predictive analytics se dostanete svým zákazníkům blíže a odhadnete, která kampaň bude fungovat nejlépe na každého z nich. Jde o situaci, ve které vítězí obě strany – zákazníci dostanou jenom sdělení, na která pravděpodobně zareagují a my dosáhneme vyšší míry reakcí a většího ROI pro každou kampaň. Toto je opravdu CRM nové generace.“

„Pro přežití organizací v dnešním světě je rozhodující nový přístup k CRM,“ dodal Neil Hartley, UK Country Manager ve společnosti SPSS. „Společnosti jako Virgin Mobile nastavují nové standardy pro zákaznický management 21. století tím, že nejen analyzují efektivitu každé kampaně, ale používají získanou informaci pro predikce budoucích výsledků, což pomáhá redukovat odchod zákazníků, zvýšit ROI z marketingových investic a příjmy z cross-sellingu.“