Zpět

Si.mobil

Prediktívna analytika zastavuje churn a redukuje hardwarové investície šetriac milióny € ročne

Si.mobil, založený v roku 1999, slovinský mobilný operátor, zamestnáva 418 ľudí a poskytuje služby zhruba 680 tisíc zákazníkom. Spoločnosť dosahuje príjmy vo výške 200 miliónov € ročne.

Keď súťažíte na preplnenom trhu, ako môžete podporiť lojalitu medzi vašimi klientami a prilákať nových?

Investovaním do data miningové softwaru IBM SPSS Modeler, slovinsky poskytovateľ telekomunikačných služieb, Si.mobil je teraz schopný predpovedať, aké mobilné telefóny si zákazníci pravdepodobne najviac vyberajú a ktorí zákazníci s najväčšou pravdepodobosťou zmenia poskytovaľa mobilných služieb.

Nové možnosti hrajú kľúčovú úlohu v pomoci Si.mobil odlíšiť sa od ostatných vynikajúcimi službami pre zíkazníkov, znižovaním investícií do mobilného hardwaru a v udržiavaní si zákazníkov prostredníctvom proaktívneho, cieleného marketingu. 

V dôsledku toho môže spoločnosť zvyšovať svoj profit a chrániť si svoje postavenie na trhu. 

Súťaženie na preplnenom trhu

Konkurencia na slovinskom telekomunikačnom trhu je neľútostná, pretože Si. mobil bojuje o svoj podiel na trhu s 2 miliónmi užívateľov so štvormi mobilnými operátormia tromi poskytovateľmi mobilných služieb. 

Operátori, ktorí vedia nájsť cestu na znižovanie nákladov, zvyšovanie lojality svojich klientov a prilákať nových zákazníkov atraktívnymi službami im poskytuje obrovskú výhodu pred konkurenciou.

"Plná podpora vrcholového manažmentu Si.mobil bola kľúčovým faktorom úspechu implementácie analytiky. Naše vedenie uznalo výhody, ktoré by mohlo priniesť riešenie SPSS pre naše podnikanie a analytiku umiestnilo do srdca našej stratégie."

Elvira Mujkic, 
Head of Infomanagement, Si.mobil

Andreja Stirn, Director of the BI Center , Si.mobil, vysvetľuje: "Pre odlíšenie našej spoločnosti od ostatných poskytovateľov, zameriavame sa na poskytovanie služieb na základe najlepších zákazníckych skúseností. To od nás vyžaduje nielen pomôcť zákazníkom pri výbere mobilného telefónu a tarify, ktoré najlepšie zodpovedajú ich potrebám, ale posilniť aj ich dlhodobú spokojnosť poskytovaním vynikajúceho pokrytia siete a dostupnosti. Rozhodnutie investovať do analytiky nám pomáha dosahovať oba tieto ciele."