Retail

Rychlost, globalizace, vysoká konkurence, turbulentní poptávka a finanční bilancování jsou hlavní rysy dnešního obchodního prostředí. V takovéto situaci je nutné se soustředit na klíčový element úspěšného prodeje. Tímto elementem je zákazník. Oproti minulosti máme obrovskou výhodu v tom, že můžeme sledovat nákupní chování i mnoha stovek či tisíců zákazníků a to díky historickým, ale i Real-Time datům.

Data, která popisují zákazníkovo chování, můžeme použít pro celou škálu úloh jako je akvizice zákazníků, retence, predikce odchodu zákazníka, cílení marketingových kampaní, maximalizace jejich výnosů a snížení nákladů na tyto kampaně, analýza nákupního koše, cross sell, up sell, stanovení optimální ceny a mnoho dalších.

Data jsou dnes nejcennější hodnotou společnosti, protože reprezentují znalost. Schopnost tato data získat, vyhodnotit a prakticky zužitkovat, je pro úspěch kriticky důležitá.

Produkty IBM SPSS nabízejí nejen širokou variabilitu využití, ale také jednoduché a intuitivní ovládání, rychlou implementaci, sílu vytvářených modelů a Vaši naprostou kontrolu nad analytickým procesem.

Přečtěte si reference společností, které se rozhodly využívat produkty IBM SPSS.