Zpět

Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Volkswagen Slovakia, a.s. patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na trhu práce ve Slovenské republice už více než desetiletí. Společnost Volkswagen Slovakia vznikla v roce 1991 na základech automobilky BAZ v Bratislavě. V současnosti vyrábí vozidla pro čtyři koncernové značky, a to kompletně Volkswagen Tuareg, Audi Q7, Škoda Octavia a částečně Porsche Cayenne. Rok 2007 byl pro bratislavskou automobilku rokem rekordů, kdy vyrobila již dvoumiliónté vozidlo a čtyřmilióntou převodovku. Automobily vyrobené v Bratislavě se vyváží především do států Evropské unie – Německa, Itálie, Rakouska, Francie, Velké Británie, Holandska a USA. Roční produkci 240 tisíc vozidel, 350 tisíc převodovek a 20 miliónů komponentů zabezpečuje 9 000 zaměstnanců.

Pro zabezpečení náročné produkce potřebuje VW Slovakia stabilní a kvalitní lidské zdroje.
Proto vyvstalo několik závažných otázek:

  • Jak získat a udržet stabilní a loajální zaměstnance ve VW Slovakia?
  • Co motivuje zaměstnance? Co je vede k tomu, aby zůstali pracovat ve VW Slovakia?
  • Co podnítilo některé zaměstnance k tomu, že se rozhodli odejít? Co je potřeba udělat, aby VW Slovakia byl i nadále pro zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem?

Tyto otázky se stávají velmi aktuální právě teď, kdy narůstá flexibilita trhu práce na Slovensku, otevírají se hranice pracovních trhů jiných zemí a společnosti musí bojovat se zvýšenou fluktuací.

 Data zpracovaná v programu IBM SPSS Statistics nám přinesla nový pohled na řešený problém. Variabilita možností jak využít program IBM SPSS nám dává vyhlídky pro komplexní řešení problémů i v budoucnosti.

Při řešení otázky stabilizace zaměstnanců bylo vyvinuto a aplikováno několik analytických výzkumů na mapování aktuálního stavu. Jejich zpracování prostřednictvím programu IBM SPSS přineslo několik nových pohledů na situaci.

Prvním z výzkumů je každoroční, od roku 2005 pravidelný, koncernový výzkum – Barometr spokojenosti zaměstnanců, tzv. Motivační index. Možnost vyjádřit svou spokojenost nebo nespokojenost s deseti vybranými oblastmi využívá každoročně většina zaměstnanců. Výsledky výzkumu odhalují oblasti vyžadující zlepšení ve vztahu k zaměstnancům, trend jak vnímají zaměstnanci svého zaměstnavatele, ale i segmentaci provozu vzhledem ke spokojenosti zaměstnanců.

Druhým opatřením, pro získání důležitých informací bylo zavedení výstupních rozhovorů se zaměstnanci, kteří skončili pracovní poměr. Jejich cílem je podrobně prozkoumat, co bylo motivem odchodu zaměstnance.

Mezi další neméně důležité výzkumy patří průzkum interní komunikace, analýza stavu a pohybu zaměstnanců, analýza přítomnosti, analýza mezd a mzdových složek a analýza výsledků interních auditů týmů.

Při všech analýzách se na zpracování dat využívá systém SPSS, který umožňuje zpracovat a řešit nejen individuální úkoly, ale i vytvářet pravidelné reporty prostřednictvím naprogramovaných syntaxí a skript, což urychluje analýzu dat.

Zpracování dat v systému IBM SPSS Statistics umožňuje rychlý a detailní popis aktuálního stavu, sledovat rozdíly mezi různými typy zaměstnanců, rozdíly mezi provozy, nákladovými středisky, analyzovat vztahy mezi faktory při určování příčin jevů, vytvářet typologie zaměstnanců a odhalovat trendy. Předností zpracování dat v IBM SPSS Statistics je jednoduchá a rychlá vizualizace výstupů. Možnost přepojení dat zpracovávaných v IBM SPSS Statistics s personálními databázemi SAP dává příležitost zkoumat vztahy mezi velkým množstvím proměnných a je tak možné získat dolováním z dat velmi cenné informace.

Jen manažer, který má aktuální, kompletní a detailní informace může rozhodovat správně. K tomu, aby byly lidské zdroje ve VW Slovakia řízené na základě spolehlivých informací, významně přispívá právě program IBM SPSS Statistics.