Zpět

PROFI CREDIT

Statistické analýzy v PROFI CREDIT

IBM SPSS Statistics nachází uplatnění jak ve vývoji produktů, tak v rámci marketingových analýz. Mimo to, šetří čas. 

Společnost PROFI CREDIT je významným poskytovatelem úvěrových finančních služeb. Je součástí nadnárodní finanční skupiny Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších třech zemích střední a východní Evropy, a to ve Slovenské republice, Polsku, Bulharsku a Rusku. Je úspěšnou společností se stabilním a výkonným týmem. 

Základní filozofií společnosti je osobní přístup. Půjčky a úvěry nabízí prostřednictvím sítě úvěrových poradců, kteří jsou připraveni klienta kdykoliv navštívit, ale své služby poskytují i v kamenných pobočkách. Jen v České republice je na tisíc úvěrových poradců, kteří zájemcům o půjčku nebo úvěr pomáhají vybrat ten nejvhodnější produkt. 

Společnosti PROFI CREDIT pracuje s celou řadou datových zdrojů, doposud bylo ale v rámci oddělení Business Inteligence možné tyto zdroje zpracovávat pouze pomocí Excelu. „Doposud neexistovalo sofistikované SW prostředí pro popis portfolia, identifikaci příležitostí, identifikaci závislostí. Firma byla nucena rozhodovat se na základě dat bez validace statistické významnosti, korelací…“ Radim Nový, Business Inteligence manager     

Na začátku roku 2014 se proto oddělení Business Inteligence rozhodlo zahájit spolupráci se společností ACREA CR. Spolupráce představovala především dodání softwaru IBM SPSS Statistics a poskytnutí kurzu na klíč, jehož účelem bylo analytiky pečlivě připravit. Obsah tohoto kurzu byl vytvořen na základě definice oblastí zájmu analytiků - budoucích uživatelů. 

Tyto oblasti se netýkaly pouze jedné problematiky, nýbrž zahrnovaly více úloh. Bylo třeba získat analytickou podporu pro tvorbu nových produktů a modifikaci stávajících. Pro analytiky byla též důležitá možnost identifikace a popisu segmentů v portfoliu klientů a analýz závislostí jednotlivých proměnných. V neposlední řadě bylo nutné získat schopnost interně pracovat s kvantitativními daty z externích marketingových agentur v rámci proběhlých výzkumů. To vše bylo díky IBM SPSS Statistics možné. 

Dnes již v oddělení Business Inteligence nástroj plnohodnotně používají a situaci popisují následovně. „IBM SPSS Statistics určitě pomáhá. Analýzy z našeho oddělení se staly etalonem v rámci firmy, ostatní u nás konzultují, nebo nechají analyzovat svá interní zadání. Nehledě na to, že měsíčně ušetříme cca 2,5 člověkodní na pravidelných analýzách.“ 

Ve srovnání s předchozím řešením vidí analytici PROFI CREDIT jako klíčové přínosy rychlost softwaru, přesnost a validitu výsledků. Výhledově by rádi pronikli i do oblasti data miningu se softwarem IBM SPSS Modeler.