Zpět

Západočeská univerzita v Plzni

Testování pomocí Remark Office OMR na Západočeské univerzitě v Plzni

Fakulta zdravotnických studií je druhou nejmladší fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Byla zřízena v roce 2008 a nabízí 9 studijních oborů.

Na fakultu se každoročně hlásí zhruba 1 000 uchazečů do bakalářských a navazujících oborů dohromady. Přijímáno je okolo 300 studentů. V předešlých letech uchazeči o studium obdrželi výsledky obvykle do tří pracovních dnů. To znamenalo v den přijímacího řízení práci deseti až dvaceti zaměstnanců při opravování testů dle šablon. 

Použitím Remark Office OMR jsme ušetřili čas i finanční prostředky při zpracovávání přijímacích testů.
PhDr. Lukáš Štich
Západočeská univerzita v Plzni

Od letošního roku 2014, kdy Fakulta zdravotnických studií pořídila software Remark Office, se samotného opravování ujal pouze jeden pracovník. Opravování a samotná kontrola tak proběhne v jediném dni při zapojení podstatně méně zaměstnanců. 

V průběhu roku je Remark Office OMR také využíván k průběžnému testování studentů v rámci semestru. Během jednoho semestru se opraví zhruba dalších 500 – 1 000 dílčích testů.

Typické úlohy:

  • přijímací řízení do bakalářských oborů
  • přijímací řízení do magisterských oborů
  • průběžné testování studentů v semestru