Zpět

Výuka statistiky a sběru dat na UPCE

Sběr dat metodou CAWI a CAPI prostřednictvím komplexního nástroje

Univerzita Pardubice, jediná vysokoškolská instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. S téměř 10 tisíci studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých vědách.

S řešením IBM SPSS jsme velmi spokojeni, zejména díky komplexnosti, kompatibilitě jednotlivých subsystémů a snadné obsluze.
- Prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.


Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pracuje s nástroji IBM SPSS již téměř deset let. V minulosti se zaměřovala pouze na statistickou analýzu dat prostřednictvím IBM SPSS Statistics a v současné době využívá také řešení pro samotný sběr dat, IBM SPSS Data Collection, které je kompatibilní s ostatními produkty z portfolia IBM SPSS. Dříve statistické zpracování dat probíhalo pouze v Excelu, a to jak při výzkumné činnosti pedagogů, tak při výuce. Potřeba pokročilého statistického analytického nástroje, který by byl do budoucna propojitelný s nástroji pro sběr dat, byla proto vysoká. Podle slov paní Prof. Ing. Hany Lošťákové, CSc. byla očekávání od systému IBM SPSS naplněna.


Řešení IBM SPSS Data Collection a IBM SPSS Statistics umožňuje tvorbu dotazníku, sběr dat metodou CAWI a CAPI, usnadňuje tvorbu datové matice a komplexně statisticky zpracovává data z marketingových výzkumů realizovaných studenty. Dále jsou nástroje využívány pro publikační činnost a k marketingovým výzkumům na B2B i B2C trzích.


K dispozici má Univerzita Pardubice také konkurenční statistický nástroj, ale především z důvodu snadnosti obsluhy a kompatibility jednotlivých subsystémů je s oblibou pracováno především v IBM SPSS. Mezi další kladně hodnocené výhody patří rozmanitost analýz, přehledné grafické a tabulkové výstupy, možnost vlastnit permanentní licenci bez nutnosti dalších poplatků a dodatečné vzdělávání prostřednictvím kurzů společnosti ACREA CR v českém jazyce

Soubory ke stažení