Akademická sféra

ACREA CR spolupracuje s více než 800 smluvními organizacemi v České a Slovenské republice, které používají software IBM SPSS.

Software IBM SPSS byl původně vytvořen k tomu, aby pomáhal vědeckým výzkumníkům a studentům analyzovat sociologická data. V současné době si IBM SPSS drží silnou pozici ve vyšším vzdělávání a slouží nejen k pochopení a osvojení si základních statistických metod studenty, ale také jako pomocný nástroj pedagogů při hodnocení vzdělávacích aktivit a zpracování jejich vědeckých a výzkumných prací. Vysoké školy využívají IBM SPSS při přípravě studentů na jejich budoucí povolání. Vzhledem ke skutečnosti, že tento software používá více než 800 společností v České a Slovenské republice, mají studenti se znalostí tohoto softwaru na trhu práce značnou konkurenční výhodu.

Příklady praktického využití produktů IBM SPSS na českých a slovenských univerzitách:

 • výuka statistiky na praktických příkladech
 • výuka data miningu – základ analytických prací ve všech odvětvích
 • výuka ucelené práce s datovými soubory
 • výuka marketingu – výzkum hodnot a preferencí zákazníka, jak lépe porozumět potřebám zákazníka, vlivy ovlivňující chování zákazníka apod.
 • vědecké a výzkumné práce – preference při výběru vysokých škol, hodnoty a postoje studentů, úspěšnost absolventů, výzkum rizikových faktorů vzniku chorob, epidemiologické studie, analýzy přežití, vliv klimatických faktorů na půdní erozi, predikce rychlosti koroze materiálů apod.
 • publikační činnost
 • vlastní výzkumy studentů v rámci výuky
 • sběr dat pro vědecké práce a pro statistické analýzy
 • zpětná vazba studentů, absolventů nebo pracovníků školy 

Nástroje IBM SPSS v akademické sféře

celá studie ke stažení zde

Našimi zákazníky z akademické sféry jsou například:

Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita Detail reference

Slovenská zdravotnícka univerzita

Slovenská zdravotnícka univerzita Detail reference

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze Detail reference

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Detail reference

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Detail reference

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Detail reference

Výuka statistiky a sběru dat na UPCE

Výuka statistiky a sběru dat na UPCE Detail reference

Další reference

 • Anglo-americká vysoká škola
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Zdravotně sociální fakulta)
 • Oddělení biomedicínské statistiky Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze
 • Ostravská univerzita v Ostravě (Pedagogická fakulta)
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Katedra biochémie a biotechnológie)
 • Škoda Auto a.s. Vysoká škola
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Ústav marketingových informací)
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Ústav chemie a analýzy potravin)