Novinky IBM SPSS Statistics 25

novinky IBM SPSS Statistics ve verzi 25

Text stručně shrnuje nejdůležitější novinky a rozšíření softwaru IBM SPSS Statistics ve verzi 25. Jmenovitě je to přidání statistických procedur využívajících metod Bayesovské statistiky, úprava grafických výstupů, a nové možnosti exportu grafů, rozšíření stávajících statistických procedur, jako je zobecněný lineární model nebo analýza rozptylu, či nové možnosti syntax editoru.

Bayesovská statistika

Bayesovský přístup ke statistice pracuje s pojmy, jako je apriorní rozdělení, věrohodnost, Bayesův faktor atd. Příklady procedur využívající Bayesovskou inferenci se kterými se můžeme setkat, jsou jednovýběrový, párový nebo dvouvýběrový t-test, analýza rozptylu, lineární regrese a další. U výše zmíněných procedur jako t-testy a analýza rozptylu provádíme rozhodnutí při testu hypotéz na základě tzv. Bayesova faktoru, což je podíl pravděpodobností nulové a alternativní hypotézy. V tabulce je nicméně uvedena i klasická hodnota signifikance (p-value).  Ve výstupu se také zobrazuje graf aposteriorního rozdělení zkoumaného parametru. Všechny tyto procedury jsou dostupné v modulu Advanced Statistics.

Úpravy grafů a nové možnosti exportu

Úpravou prošly grafické výstupy a přibyla možnost exportovat grafy jako Microsoft Office Graphic Object. To umožňuje velmi snadnou manipulaci či editaci v programech, jako jsou MS Excel nebo MS Word. Grafy se totiž chovají, jako by byly vytvořeny přímo v těchto programech. Rozšíření se také dočkal tzv. Chart builder. Nyní je přímo v dialogovém okně chart builderu možné nastavit barvy, nadpisy, sloučit méně četné kategorie atd. Odpadá tedy nutnost následné editace. Úpravou prošlo také nastavení základní šablony. Grafy jsou tak na výstupu o poznání atraktivnější. Tyto změny se týkají modulu Base.

Rozšíření statistických procedur (MIXED, GENLINDMIXED, GLM, UNIANOVA)

Smíšené lineární modely a zobecněné smíšené lineární modely poskytují řešení pro náhodné efekty. Zobecněný lineární model a analýza rozptylu jednoduchého třídění nově umožňují vytvářet tzv. „error bar“, mají možnost zahrnout 0 na ose Y atd. U těchto dvou procedur jsou dále k dispozici nové testy pro ověření homoskedasticity, nastavení dalších specifikací modelu či robustní odhady chyb. Většina těchto novinek se nachází v modulu Advanced Statistics s výjimkou procedury analýzy rozptylu, která je v modulu Base.

Syntax editor

Tyto změny potěší zejména pokročilejší uživatele. Jedná se o úpravy usnadňující psaní, formátování nebo editaci syntaxe. Jsou přidány klávesové zkratky na spojování, kopírování, přemisťování řádků a mnohé další. Také přibyla možnost editovat více řádků najednou. Úpravy editoru syntaxe jsou dostupné v modulu Base.

Ostatní

Dalšími změnami jsou například úprava uživatelského rozhraní pro spojování souborů (merge), úprava ikon rychlého přístupu nebo možnost otevírat soubory typu Stata v14.

Rádi byste se o statistice a analýze dat dozvěděli více? Chcete se stát mistrem ve svém oboru nebo si jen potřebujete doplnit znalosti? V ACREA nabízíme širokou nabídku kurzů pro váš profesní růst. Máte-li jiný dotaz. Nebojte se využít naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

společnost ACREA
ACREA CR je českou analytickou společností s tradicí od roku 1998. Poskytuje analytické, statistické a dataminingové služby, školení a software z řady IBM SPSS a Predictive Solutions. Název firmy je zkratkou pro Analytical CREAtivity, která vyjadřuje, že každý analytický projekt je pro nás unikátní a ke každému přistupujeme individuálně.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů