Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost ACREA CR, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Zároveň potvrzujeme, že jsme splnili svou registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a jsme registrováni pod č. 00075567.

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

Tyto údaje využíváme, abychom Vás informovali o nových produktech, službách, obsahu a propagaci dalších informací. Osobní údaje, které po vás budeme požadovat, nám nejste povinni poskytnout. Pokud tak ale neučiníte, nebude Vás moci informovat o novinkách a ani Vám nebudeme moci nabídnout zvýhodněnou nabídku.

 

K čemu údaje slouží?

Díky shromážděným osobním údajům Vám můžeme zasílat oznámení týkající se produktů, softwaru a chystaných událostí. Pokud si nepřejete dostávat tato obchodní oznámení, můžete se z odběru těchto novinek kdykoli odhlásit, zasláním mailu na info@acrea.cz, kde jako předmět napíšete: „Odhlásit“, nebo z e-mailové adresy kurzy@acrea.cz s možností kliknutí na odkaz „Odhlásit“.

V případě že jste vyplnili formulář na bezplatnou konzultaci, můžete od nás obdržet telefonát, nebo e-mail, kde si s Vámi některý z našich konzultantů domluví termín schůzky, případně si upřesní předmět nezávazné konzultace. Také v případě telefonického kontaktu můžete požádat, aby Vám společnost ACREA CR více netelefonovala.

 

Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má společnost ACREA CR?

Ano, stačí, když se na naši společnost obrátíte s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, a to buď prostřednictvím e-mailu info@acrea.cz, telefonicky na telefonním čísle +420 234 721 400, popřípadě písemně na adresu ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, 110 00 Praha 1.

 

Shromažďování a používání neosobních údajů

Neosobními údaji se myslí údaje ve formátu, který jako takový neumožňuje asociaci na konkrétní osobu. Takové údaje můžeme shromažďovat a používat za jakýmkoli účelem. Níže uvádíme několik příkladů neosobních údajů, které shromažďujeme a způsoby, jak je používáme.

Shromažďovat můžeme údaje, jako je adresa URL odkazujícího serveru, čas, informace o aktivitách našich uživatelů na naší webové stránce. Pomocí těchto údajů můžeme svým zákazníkům poskytovat užitečnější informace a dozvíme se, které části webových stránek, produktů a služeb je nejvíce zajímají. Souhrnné údaje se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů považují za neosobní údaje.

Dojde-li ke spojení osobních a neosobních údajů, bude s nimi po dobu trvání takového spojení zacházeno jako s osobními.

 

Předávání údajů třetím stranám

Společnost ACREA žádné z uvedených údajů neposkytuje třetí straně. Využíváme je pouze na interní účely a to např. marketingové nebo obchodní.

 

Jiné

Společnost ACREA CR může být nucena Vaše údaje zpřístupnit, pokud to vyžadují zákony, soudní řízení, soudní spory nebo státní či vládní orgány.

 

Jak používáme cookie

Cookies používáme k zaznamenání osobních údajů při používání webových stránek, nebo služeb online. Tyto informace používáme k personalizaci obsahu. Pokud budeme znát vaši společnost, obor, odvětví a další údaje, které nám poskytnete, budeme s Vámi komunikovat jen o pro Vás relevantních informacích.

Stejně jako většina webových služeb i my některé údaje shromažďujeme automaticky a ukládáme v souborech protokolu. K těmto údajům patří IP adresy, typ prohlížeče a jazyk, název poskytovatele internetových služeb, odkazující a poslední navštívené webové stránky a aplikace, operační systém, údaje o datu a čase a údaje o posloupnosti navštívených stránek.

Tyto údaje používáme ke zjišťování trendů a jejich analýze, ke správě stránek, sledování chování uživatelů na stránkách, ke zkvalitňování našich produktů a služeb a ke shromažďování demografických údajů o naší uživatelské základně.

V některých e-mailových zprávách používáme adresy URL odkazující na obsah na webových stránkách. Když zákazníci na některý z těchto odkazů kliknou, proběhne před načtením cílové stránky na našich webových stránkách komunikace s jiným webovým serverem. Data z těchto kliknutí sledujeme a s jejich pomocí zjišťujeme zájem o konkrétní témata a efektivitu komunikace se zákazníky. Nepřejete-li si být takto sledováni, neklikejte v e-mailových zprávách na textové ani grafické odkazy.

Díky tzv. pixel tags můžeme posílat e-mailové zprávy ve formátu čitelném pro zákazníky a zjišťovat, zda byly otevřeny. Na základě těchto informací můžeme omezit nebo zrušit zasílání zpráv zákazníkům.

 

Mohu ukládání cookies vypnout?

Jistě, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.