Všeobecné podmínky užívání

  1. Provozovatelem serveru acrea.cz, je ACREA CR, spol. s r.o., se sídlem Krakovská 7, Praha 1.
  2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek acrea.cz se vyžaduje registrace, zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek acrea.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
  3. ACREA CR, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
  4. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
  5. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
  6. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby ACREA CR, spol. s r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely své vlastní a/nebo osob, které patří do stejného majetkového společenství jako ACREA CR, spol. s r.o.
  7. Registrace není zpoplatněna.
  8. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
  9. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele acrea.cz a to zaškrtnutím pole 'souhlasím se stanovenými pravidly'.
  10. ACREA CR, spol. s r.o. je oprávněna tato pravidla měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky acrea.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.