Rok neomezeného vzdělávání

Rok neomezeného vzdělávání je program Centra výuky ACREA, který je určen pro začínající i pokročilé analytiky, kteří pro svůj odborný rozvoj a profesní růst potřebují intenzivní vzdělání v oblasti statistiky a analýzy dat, data miningu, marketingových analýz či ovládání softwaru IBM SPSS (IBM SPSS Statistics či IBM SPSS Modeler). 

Dle zvolené varianty programu získáte oprávnění neomezeně se účastnit všech našich veřejných kurzů v Praze či Bratislavě dle Vašeho výběru po dobu 1 roku.

VARIANTY PROGRAMU:

Oprávnění k účasti je nepřenosné a vztahuje se pouze na konkrétní osobu.
Oprávnění k účasti je přenosné a mohou jej využívat všichni zaměstnanci daného pracoviště či organizace. Jednotlivých kurzů se však mohou zúčastnit maximálně v počtu, který odpovídá zakoupenému počtu oprávnění.

VARIANTA PROGRAMU 1 účastník
  BASIC 40 000 Kč
 MIDDLE 65 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PODMÍNKY VYUŽITÍ:

  • Po úhradě poplatku dle zvolené varianty programu Roku neomezeného vzdělávání získáte oprávnění se účastnit všech našich veřejných kurzů (kromě kurzů semestrálních a letních škol), které se budou realizovat v následujících 12 měsících od Vaší první účasti na kurzu.
  • Účastnit se můžete kurzů pořádaných v Praze i v Bratislavě.
  • Jednotlivých kurzů se můžete zúčastnit vždy maximálně v počtu, který odpovídá zakoupenému počtu oprávnění.
  • Na kurzy, které si vyberete, je nutné se přihlásit minimálně 10 pracovních dní před jejich zahájením. Přihláška je závazná.
  • Přihlásit se můžete pomocí elektronické přihlášky na webových stránkách www.acrea.cz nebo zasláním e-mailu na kurzy@acrea.cz. Do přihlášky uveďte, že jste účastníkem programu „Rok neomezeného vzdělávání“.
  • Na kurz se můžete hlásit až do naplnění jeho kapacity (maximálně 12 osob). Rezervaci místa v kurzu Vám e-mailem potvrdíme.
  • Pokud již nebudou v kurzu volná místa, nabídneme Vám alternativu (přednostní registraci na nejbližší volný termín kurzu, popřípadě vhodný kurz s podobným zaměřením).