Přehled kurzů

Oblast

Úroveň kurzu

Místo konání

Termín konání

např. lineární regrese

Doporučení kurzu pro oblast

Nejbližší kurzy Centra Výuky ACREA

IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu

  • Bratislava

Korelační analýza je základní metodou při studiu vztahů číselných proměnných. Shrneme Vám známé i méně známé ale podstatné vlastnosti korelačních koeficientů a představíme tyto metody v konkrétních analytických situacích. Látku si procvičíte na reálných datech a získáte dostatečné zkušenosti s interpretačním čtením korelačních výsledků i pro vlastní využití v analýze dat.

Více