Zpět

Základy statistiky pro analýzu dat

 • Termín: 9. 4. - 11. 4. 2018
 • Místo: Bratislava
Cena:
 • 13200 Kč + DPH
 • 480 € + DPH

Počet výukových dnů:
3 (24 výukových hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
slovenština

Úroveň kurzu:
základní

Úvodní statistický kurz je uspořádán tak, aby zahrnoval základní témata a nejčastěji užívané metody statistické analýzy dat (popisná statistika, testy hypotéz, korelační a regresní analýza).

Cíl vzdělávacího programu:

„Výuka je na vysoké profesionální úrovni, což oceňuji především jako teoretik a milovník statistiky.“

Ing. Miluše Pavelcová
Neurologická klinika
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Cílem kurzu je uvést účastníky do základů statistické práce a analýzy dat, seznámit je s pojmy, metodami a prostředky pro:

 • popis souboru
 • komparaci skupin
 • asociační a korelační analýzu.

Témata jsou rovnoměrně rozložena mezi analýzu číselných dat a četností (procent). Posluchači si rovněž osvojí návyky práce s profesionálním statistickým softwarem IBM SPSS Statistics.

Kurz je určen:

Kurz je určen zájemcům, kteří zpracovávají statistická data z oblasti marketingu, výzkumu trhu, vyhodnocují údaje z firemních databází, pracovníkům výzkumných firem, ale také všem ostatním, kteří chtějí získat informace o základních postupech a metodách analýzy dat.

Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se naučí, jak získat základní informace o datech na popisné a komparativní úrovni. Zároveň se seznámí na uživatelské úrovni s několika nejčastěji užívanými metodami v analýze dat.

Popis obsahu a postupu:

Výuka základních postupů a metod analýzy dat za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

Program kurzu*:

 1. základní pojmy: matice dat, typy proměnných, míry polohy a variability
 2. kategorizovaná data: tabulka četností, grafy četností (sloupcový a koláčový graf)
 3. třídění druhého stupně, kontingenční tabulka
 4. princip testování hypotéz, testy v kontingenční tabulce
 5. číselné proměnné: kvantily, boxplot, průměr, směrodatná odchylka, intervaly spolehlivosti
 6. T-testy, ANOVA
 7. korelační analýza
 8. regresní analýza

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base

Mediální partner akce: