Zpět

Týdenní škola data miningu – od dat k rozhodnutí

 • Termín: Bude upřesněn
 • Místo:

Počet výukových dnů:
5 (40 výukových hodin)

Úroveň kurzu:
základní

Dataminingové postupy umožňují vytěžit z elektronických dat důležitých vzorů chování, které jsou využitelné pro cílené rozhodování o zákaznících, pacientech, strojích, úvěrech apod. Datamining není jen aplikace sofistikovaných modelovacích postupů na hledání klíčových vzorů v datech, ale zahrnuje celou řadu dílčích kroků od specifikace cílů, přes manipulace s daty až po úspěšné nasazení řešení do provozu. Výuka data miningu je proto členěna podle standardní dataminingové metodologie CRISP-DM. Kurz provede účastníky jednotlivými fázemi této metodologie a představí standardní dataminingové úlohy.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s dataminingovými postupy a předat jim zkušenosti expertů ACREA CR v této oblasti. Během výuky jsou prezentovány typické úlohy a situace. Účastníci se naučí formulovat a strukturovat vlastní úlohy a plánovat dataminingový projekt. Důraz je kladen na praktické procvičení klíčových postupů a na modelování. Procvičování bude probíhat na softwaru IBM SPSS Modeler, který se účastníci naučí během kurzu ovládat na střední úrovni.

Kurz je určen:

 • manažerům, kteří mají zájem zefektivnit firemní procesy pomocí dataminingových modelů
 • specialistům, kteří připravují modely
 • datovým analytikům
 • IT specialistům.

Předpoklady:

Základní znalosti a zkušenosti z oblasti analýzy dat. Uživatelská znalost softwaru se nepředpokládá.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se naučí dovednosti potřebné k úspěšné realizaci dataminingového projektu vedeného podle metodologie CRISP-DM. Budou schopni plánovat projekt, přistoupit k datům, auditovat je a připravit si modelovací matici. Porozumí základním principům často užívaných dataminingových modelů, naučí se ohodnotit jejich přínosy a budou vědět, jakým způsobem se celé řešení zavádí do praxe. Navíc díky cvičením budou umět ovládat dataminingový software IBM SPSS Modeler.

Popis obsahu a postupu:

Kurz je vyučován za podpory softwaru IBM SPSS Modeler, který pokrývá všechny fáze dataminingového projektu. Výuka je členěna dle metodologie CRISP-DM. Všechny probírané postupy jsou procvičovány na konkrétních datech a úlohách.

Program kurzu*:

 1. role data miningu a typické úlohy
 2. metodologie CRISP DM a strukturování dataminingového projektu
  • formulace úlohy
  • analýza dat
  • datové manipulace
  • modelování
  • evaluace řešení
  • integrace do firemních procesů
 3. vizuální zadávání postupů v softwaru IBM SPSS Modeler
 4. interaktivní grafická analýza
 5. analýza kvality dat, datový audit
 6. transparentní příprava dat pro modelování
  • spojování datových souborů a konstrukce modelovací matice
  • úpravy datové matice před modelováním
 7. principy hlavních modelovacích metod v data miningu
  • neuronové sítě
  • regresní metody
  • rozhodovací stromy
  • seskupovací postupy
  • asociační pravidla
 8. zhodnocení přínosů dataminingových modelů
 9. integrace dataminingových postupů do firemních procesů

*​ Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Modeler Professional.