Zpět

Remark Office OMR®

 • Termín: Bude upřesněn
 • Místo:

Počet výukových dnů:
1/2 dne (4 hodiny výuky)

Úroveň kurzu:
základní

Remark Office OMR je řešení zaměřené na sběr a analýzu dat z papírových formulářů s využitím technologie OMR (optical mark recognition) a standardních skenerů. Umožňuje vytvářet a tisknout vlastní OMR formuláře, které jsou posléze skenovány standardním TWAIN skenerem. Jeho výhodou je uživatelská příjemnost a jednoduché ovládání prostřednictvím přehledného grafického rozhraní. Díky svým přednostem patří mezi nejčastěji užívané programy pro papírové dotazování nebo testování studentů.

Cíl vzdělávacího programu:

Kurz poskytuje úvodní informaci o systému Remark Office OMR a o způsobu jeho ovládání. Zároveň nabízí možnost si software vyzkoušet pod vedením lektora.

Kurz je určen:

 • novým uživatelům Remark Office OMR, kteří potřebují začít se softwarem pracovat
 • zájemcům o koupi softwaru Remark Office OMR, kteří si ho chtějí předem vyzkoušet pod odborným vedením.

Předpoklady:

Kurz předpokládá pouze schopnost základního ovládání PC. Žádná předchozí zkušenost s Remark Office OMR není nutná.

Přínos účasti na kurzu:

Účastník kurzu získá přehled o systému Remark Office OMR a porozumí principům, na nichž je založen. Díky tomu bude schopen snadno a rychle začít se softwarem pracovat.

Popis obsahu a postupu:

Ucelený a systematický popis uživatelského rozhraní Remark Office OMR, způsobu jeho ovládání a principů, na nichž je založen. Informace o softwaru jsou doplněny ukázkou testování studentů na příkladu, na němž si účastníci software pod vedením lektora vyzkouší. Vyzkouší si také papírové dotazníkové šetření.

Program kurzu*:

 1. základní informace o Remark Office OMR
 2. grafické uživatelské rozhraní
 3. tvorba šablony
 4. skenování testů
 5. vyhodnocení testů
 6. procházka několika základními reporty
 7. rychlá ukázka dotazníkového šetření

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

Remark Office OMR