Zpět

PS QUAESTIO: Tvorba dotazníku

 • Termín: Bude upřesněn
 • Místo:

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Úroveň kurzu:
základní

Kurz poskytuje základní orientaci v nástroji PS QUAESTIO Author. Je určen všem, kteří potřebují s tímto softwarem začít v krátkém čase pracovat.  Ukážeme si základní postupy práce od návrhu dotazníku, přes jeho testování až po umístění na server. Rovněž si popíšeme architekturu řešení PS QUAESTIO, která je důležitá pro porozumění některým aspektům práce s dotazníky.

Cíl vzdělávacího programu:

Seznámení se základními postupy vytváření, editace a testování dotazníků a formulářů v prostředí PS QUAESTIO Author.

Kurz je určen:

Kurz je určen začínajícím uživatelům softwaru PS QUAESTIO Author, kteří budou vytvářet dotazníky a formuláře.

Předpoklady:

Kurz předpokládá pouze schopnost základního ovládání PC. Zkušenosti z výzkumů (sociologických, marketingových) nebo různých šetření jsou výhodou.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci si osvojí základní postupy práce při vytváření, editaci a testování dotazníků a formulářů v softwaru PS QUAESTIO Author.

Popis obsahu a postupu:

Projdeme si celý proces tvorby dotazníku od převzetí zadání (například z dokumentu MS Word), přes definice otázek, sestavení logických pravidel a podmínek, až po volbu grafického vzhledu a otestování logiky dotazníku. Seznámíme se s knihovnou otázek a ukážeme si, jak ji dále rozšiřovat. Rovněž si vysvětlíme práci s grafikou a HTML šablonami.

Program kurzu*:

 1. základní popis systému PS QUAESTIO
 2. představení nástroje PS QUAESTIO Author
 3. převzetí zadání z MS Word a práce s utilitou Word Capture
 4. editace a otestování dotazníku v PS QUAESTIO Author
  • práce s otázkami
  • práce s logickými pravidly a podmínkami
  • nastavení testování pro adresné dotazování
  • příprava seznamu respondentů pro adresné dotazování
  • práce s knihovnou otázek
  • příprava kvót v nástroji Quota
  • implementace a otestování kvót v PS QUAESTIO Author
  • převzetí a základní úpravy HTML šablon
 5. finální kontrola dotazníku
 6. aktivace dotazníku na server

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

PS QUAESTIO Author