Zpět

Marketingové analýzy: Segmentace

  • Termín: Bude upřesněn
  • Místo:

Počet výukových dnů:
2 dny (16 výukových hodin)

Úroveň kurzu:
základní

Segmentace je jednou ze základních metod marketingového řízení. Jejím cílem je nalézt homogenní skupiny zákazníků s podobnými vlastnostmi a potřebami tak, aby bylo možné k nim z hlediska marketingových aktivit přistupovat jednotně. Tyto skupiny (segmenty) se číselně i graficky popíší, interpretují se a charakterizují typickým zákaznickým profilem.

„Rozsah, štruktúra i praktická časť kurzu bola výborná. Lektori boli profesionálni – veľmi pružne reagovali na otázky, uvádzali praktické príklady či uvádzali kontext preberanej témy.“

Mgr. Peter Madzík, Ph.D.
Katolícka univerzita v Ružomberoku
Pedagogická fakulta

Cíl vzdělávacího programu:

Hlavním cílem kurzu je představit segmentaci jako marketingovou metodu, která umožňuje lépe porozumět zákazníkům a zefektivnit marketingové aktivity na základě dat. Účastníci se seznámí se základními principy segmentace – na jakých datech lze segmenty vytvářet, jaké metody lze k tvorbě segmentů užít a jak výsledky segmentace interpretovat a dále využít.

Kurz je určen:

Kurz je určen především pracovníkům v marketingu, kteří se chtějí naučit vytvářet segmenty zákazníků, interpretovat je a prakticky využívat.

Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci porozumí podstatě segmentace, naučí se segmenty zákazníků prakticky vytvářet a interpretovat.

Popis obsahu a postupu:

Tvorba segmentů a popis zákaznických dat za použití softwaru IBM SPSS Statistics.

Program kurzu:

  1. úvod do segmentace jako metody marketingového řízení
  2. segmentace jako výstup RFM analýzy
  3. diferenciální segmentace
  4. cílená segmentace

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Direct Marketing