Zpět

Jednorozměrné škálování

  • Termín: Bude upřesněn
  • Místo:

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Jednorozměrné škálování je metoda, která hledá uspořádání resp. kvantifikaci datových objektů (případů nebo proměnných) na jednorozměrné škále/ose podle vztahů, které se vyskytly v datech. Široce používané postupy jednorozměrného škálování představují sumarizaci komplexní informace a její vyhlazení do jednoduše interpretovatelného číselného závěru a obrázku.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je poskytnout přehled klasických škálovacích modelů a postupů pro uspořádání a kvantifikace objektů analýzy dat a procvičení jejich základního využití.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro výzkum trhu, sociální výzkum a pracovníky marketingu, analytiky expertních hodnocení.

Předpoklady:

Základní znalosti úvodního kurzu do statistiky. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

Přínos účasti na kurzu:

Přehled jednoduchých, málo známých, ale účinných psychometrických metod pro odpověď na otázku kvantifikace objektů.

Popis obsahu a postupu:

Výuka probíhá od metodologických aspektů ordinalizace a kvantifikace ke konkrétním metodám škálování.

Program kurzu*:

  1. typy škál – uspořádání a kvantifikace
  2. data: řazení objektů, párové srovnání, výběr položek, skórování
  3. data: seskupování položek, komparace a odhady podobností
  4. škálování pořadí: agregace pořadí a analýza trojic
  5. Likertovo škálování
  6. Guttmanovo škálování, Mokkenova škála, dominantní pořadí
  7. párové srovnání – Thurstonova škála
  8. Coombsova škála rozprostření

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base