Zpět

IBM® SPSS® Statistics Base: Základy modulu

 • Termín: Bude upřesněn
 • Místo: Bratislava
Cena:
 • 13200 Kč + DPH
 • 480 € + DPH

Počet výukových dnů:
3 (24 výukových hodin)

Úroveň kurzu:
základní

Modul IBM SPSS Statistics Base je základem celého systému IBM SPSS Statistics. V úvodním softwarovém kurzu se zaměříme na způsob ovládání programu, práci s datovou maticí, vytváření jednoduchých tabelací, přehledů a grafů a na editace výstupů. Účastníci se seznámí s možnostmi řízení programu a užíváním nabídek, osvojí si způsob práce a nejdůležitější dovednosti nutné pro jeho ovládání.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je připravit začínající uživatele IBM SPSS Statistics na práci s tímto programem tak, aby získali základní uživatelské dovednosti nutné pro zpracovávání jednoduchých statistických analýz.

Kurz doporučujeme:

Kurz je určen všem novým uživatelům IBM SPSS Statistics, kteří začínají pracovat s tímto programem, chtějí se seznámit se způsobem jeho ovládání a získat základní uživatelské dovednosti pro jednoduchou analýzu dat.

Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se naučí využívat modul IBM SPSS Statistics Base pro základní zpracování dat – od přípravy datového souboru až po jednoduchou tabelační a grafickou analýzu.

Program kurzu*:

Výuka ovládání programu se zaměřením na modul IBM SPSS Statistics Base. Témata jsou demonstrována na praktických příkladech, účastníci si průběžně vše zkouší na vlastních počítačích.

 1. datový soubor: definice, proměnné, případy, otevírání a ukládání souboru
 2. jednoduché tabelace a přehledy
  • tabulka četností a sloupcový graf
  • popisné statistiky, boxplot a histogram
 3. četnosti a statistiky v podskupinách (druhý a vyšší stupně třídění)
  • komparační a asociační tabulky
  • tabulky průměrů v podskupinách
  • datové krychle - OLAP
 4. editor výstupů
  • pivotování, šablony, editace polí tabulky, jednoduché grafy
 5. transformace dat
 6. úpravy souborů
  • třídění případů
  • výběry podsouborů a štěpení souboru pro paralelní výpočty
  • spojování souborů a agregace
 7. sumarizace a výpisy dat
 8. ukázka automatizace výpočtu
 9. práce s vynechávanými daty
 10. nápověda a pomoc v různých etapách práce

 * Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base