Zpět

IBM® SPSS® Statistics Base: Vícerozměrná statistika

  • Termín: Bude upřesněn
  • Místo:

Počet výukových dnů:
3 (24 výukových hodin)

Úroveň kurzu:
pokročilý

Kurz představí pokročilejší statistické procedury modulu IBM SPSS Statistics Base. Zaměříme se na metody určené pro vícerozměrnou analýzu dat, především na faktorovou analýzu, seskupovací analýzu, mnohorozměrné škálování a diskriminační analýzu. Důraz je kladen na výuku programu (způsob zadávání, možnosti nastavení a porozumění výstupům), jednotlivé metody jsou však stručně představeny a vysvětlen jejich princip. Kurz volně navazuje na IBM® SPSS® Statistics Base: Základní statistické procedury.

Hledala jsem kvalitní praktické vzdělání v oblasti práce s daty, které by propojovalo využití SW se statistickými metodami. V kurzech Acrea jsem nakonec našla mnohem víc - nejen skvěle připravené a zajímavé kurzy, ale také lektory, kteří dokázali téma podat zajímavě a poutavě.

Ing. Radka Pittnerová
vedoucí Inovačního a technologického centra, VÚTS, a.s.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit uživatele IBM SPSS Statistics Base s pokročilejšími statistickými procedurami tohoto modulu.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro uživatele, kteří již mají určité zkušenosti se statistikou, zajímají se o probírané metody i způsob zadávání v IBM SPSS Statistics.

Předpoklady:

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je běžná zkušenost s ovládáním softwaru IBM SPSS Statistics Base a přehled o základních statistických metodách na úrovni absolventa kurzu IBM® SPSS® Statistics Base: Základní statistické procedury.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci porozumí principu a naučí se aplikovat vícerozměrné statistické metody obsažené v modulu IBM SPSS Statistics Base.

Popis obsahu a postupu:

Výuka ovládání programu se zaměřením na vícerozměrné statistické procedury obsažené v modulu IBM SPSS Statistics Base. U jednotlivých metod je vždy také stručně vysvětlen jejich princip. Témata jsou demonstrována na praktických příkladech, účastníci si vše průběžně zkouší na vlastních počítačích.

Program kurzu*:

  1. faktorová analýza
  2. pojem vzdálenosti z hlediska statistiky, matice vzdáleností
  3. seskupovací analýza
  4. mnohorozměrné škálování
  5. mnohonásobné odpovědi
  6. ROC křivky
  7. diskriminační analýza

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base.