Zpět

IBM® SPSS® STATISTICS BASE: Syntax

  • Termín: 6. 6. 2018
  • Místo: Praha
Cena:
  • 6800 Kč + DPH
  • 245 € + DPH

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Syntax je alternativním způsobem ovládání IBM SPSS Statistics, kdy je volání procedur zapisováno v textové podobě. Pokrývá všechny úkony od načtení dat a jejich přípravy k analýze, přes výpočet statistik, testů a modelů, až po tvorbu výstupů ve formě tabulek a grafů, jejich úpravu a export do jiných formátů. Poskytuje více funkcí než grafické rozhraní (dialogy). Její předností je také možnost provádět výpočty opakovaně (např. na aktualizovaných datech). Nejedná se však o programovací jazyk v celé komplexnosti tohoto pojmu, přestože je syntax vybavena i některými možnostmi podobně jako programovací jazyky (např. cykly použitelnými pro datové operace). Byla však navržena pro potřeby běžných uživatelů bez hlubokých IT znalostí.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je zvládnout ovládání programu IBM SPSS Statistics pomocí textového zápisu zvaného syntax.

Kurz je určen:

Předpoklady:

Kurz předpokládá znalosti systému IBM SPSS Statistics na úrovni kurzu IBM® SPSS® Statistics Base: Základy modulu. Není nutná znalost žádného programovacího jazyka.

Přínos účasti na kurzu:

Účastník kurzu získá praktické zkušenosti s ovládáním IBM SPSS Statistics pomocí syntaxe, které může hned využít ve své praxi, díky čemuž si usnadní práci se softwarem a ušetří čas.

Popis obsahu a postupu:

Systematická výuka syntaxe IBM SPSS Statistics (od pravidel zápisu po cykly a možnosti dostupné pouze v syntaxi) vedená na základě příkladů a samostatného procvičování s interaktivní pomocí lektora.

Program kurzu:

  1. struktura syntaxe a pravidla jejího zápisu
  2. příkazy pro manipulaci s proměnnými a jejich metadaty
  3. cykly pro automatizaci úkonů
  4. vybrané analytické procedury a jejich možnosti dostupné pouze v syntaxi
  5. příkazy na úpravu výstupů a jejich export
  6. tvorba vlastních dialogů pro řízení syntaxe

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base.