Zpět

IBM® SPSS® STATISTICS BASE: Python pro tvorbu skriptů

  • Termín: Bude upřesněn
  • Místo:

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Python je plnohodnotný volně dostupný programovací jazyk využívaný v řadě aplikací. IBM umožňuje propojení mezi statistickým programem IBM SPSS Statistics a jazykem Python a dodává potřebný integrační můstek. Python lze v IBM SPSS Statistics použít jak k provádění vlastních výpočtů, tak i k automatizaci rutinních úkonů s výstupními tabulkami. 

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je zvládnutí jazyka Python a možností jeho využití pro programování skriptů v IBM SPSS Statistics. Důraz je kladen na práci s výstupovými objekty IBM SPSS Statistics a na použití skriptů pro automatizaci rutinních úkonů, např. úpravu tabulek.

Kurz je určen:

Předpoklady:

Kurz předpokládá zkušenosti se zpracováním dat v IBM SPSS Statistics Base na úrovni absolventa kurzu IBM® SPSS® Statistics Base: Základy modulu. Nepředpokládá se znalost programovacího jazyka Python, zkušenost s jinými programovacími jazyky je výhodou.

Přínos účasti na kurzu:

Účastník kurzu se naučí, jak pomocí jazyka Python ovládat IBM SPSS Statistics, a tím urychlit a zefektivnit zpracování dat.

Popis obsahu a postupu:

Systematická výuka základů jazyka Python a objektů pro práci s IBM SPSS Statistics postavená na připravených krátkých programech a doprovázená samostatnými cvičeními. Důraz je kladen na osobní zkušenost se psaním programů s interaktivní pomocí lektora.

Program kurzu*:

  1. základy programovacího jazyka Python
  2. práce s datovou maticí IBM SPSS Statistics pomocí programů
  3. tvorba vlastních pivotních tabulek
  4. práce s výstupními objekty IBM SPSS Statistics pomocí skriptů
  5. editace pivotní tabulky pomocí skriptů
  6. tvorba vlastních dialogů pro řízení skriptů

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base včetně integrace s jazykem Python.