Zpět

IBM® SPSS® MODELER: Práce s dataminingovými modely

 • Termín: 21. 5. - 22. 5. 2018
 • Místo: Praha
Cena:
 • 11800 Kč + DPH
 • 430 € + DPH

Počet výukových dnů:
2 dny (16 výukových hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
základní

Data mining je často popisován jako získávání užitečné netriviální informace z dostupných dat. Takové definice se zaměřují především na fázi modelování, kdy různorodé modelovací algoritmy extrahují z dat obecné vzory chování, které mohou být následně použity k predikci. Ačkoli škála modelovacích postupů je stále pestřejší, zacházení s modely se dá do značné míry standardizovat. Vlastní modelovací fáze, jedna ze šesti definovaných metodologií CRISP-DM, spočívá v hledání nejvhodnějšího modelu pro danou úlohu a data. Vhodnost modelu se posuzuje z různých úhlů pohledu, jako jsou interpretovatelnost, přesnost, rychlost, přenositelnost. V současné době se dá modelování do značné míry automatizovat. Obzvláště při hledání skupin modelů s cílem zvýšit predikční přesnost se můžeme setkat s mnoha heuristickými postupy, které samočinně učí a kombinují dílčí modely.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je naučit účastníky pracovat s modelovacími a evaluačními uzly softwaru IBM SPSS Modeler. Na kurzu se budeme věnovat jak postupnému vytváření jednoduchého modelu, tak i automatizovaným postupům a kombinování modelů.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro analytiky, dataminery a datové specialisty, kteří budou pro svou práci používat nebo používají software IBM SPSS Modeler.

Předpoklady:

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači, ovládání IBM SPSS Modeler se účastníci naučí na kurzu.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se naučí nad připravenými daty vybudovat v prostředí IBM SPSS Modeler dataminingový model, odhadnout jeho kvalitu a navrhnout, jak by se měl provozovat v praxi.

Popis obsahu a postupu:

Kurz je vyučován v softwaru IBM SPSS Modeler a věnuje se práci s modelovacími uzly tohoto softwaru.

Program kurzu*:

 1. modelovací matice, štěpení, balancování, role proměnných
 2. typologie dataminingových modelů
 3. práce s modelovacími uzly IBM SPSS Modeler
 4. práce s modely v IBM SPSS Modeler
 5. práce s evaluačními uzly IBM SPSS Modeler
 6. možnosti automatizace a kombinování modelů
 7. provoz modelů v softwarech IBM SPSS a jejich export

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Modeler Professional.